ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

European Open Science Cloud (EOSC):Όλο το ερευνητικό λογισμικό να διατίθεται με άδεια Ανοιχτού Κώδικα

Μια αναφορά από το Architecture Working Group του European Open Science Cloud (EOSC) προτείνει να διατίθεται εξ ορισμού όλο το ερευνητικό λογισμικό με άδεια Open Source.

Στις 7 Δεκεμβρίου, η Task Force on Scholarly Infrastructures of Research Softwar, μέρος του Architecture WG του Εκτελεστικού Συμβουλίου της EOSC, δημοσίευσε την έκθεσή της ‘Scholarly infrastructures for research software’.

Η Ομάδα Εργασίας καταλήγει σε μια σαφή και ξεκάθαρη σύσταση πολιτικής: «όλο το ερευνητικό λογισμικό θα πρέπει να διατίθεται εξ ορισμού με άδεια Open Source και όλες οι αποκλίσεις από αυτήν την προεπιλεγμένη πρακτική θα πρέπει να έχουν κατάλληλα κίνητρα». Όσον αφορά συγκεκριμένες δράσεις, η ειδική ομάδα συνιστά να συμπεριληφθεί αυτή η ρήτρα σε όλα τα μελλοντικά προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας.

Αυτό είναι σε συμφωνία με τη σύσταση της UNESCO για την Ανοιχτή Επιστήμη που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο, όπου δηλώθηκε ότι «για να επιτευχθεί πλήρως το δυναμικό της Ανοιχτής Επιστήμης, όλο το ερευνητικό λογισμικό θα πρέπει να διατίθεται με άδεια Open Source από προεπιλογή και όλες οι αποκλίσεις από αυτήν την προεπιλεγμένη πρακτική θα πρέπει να είστε κατάλληλα κίνητρα.. “

Γενικότερα, αυτές οι συστάσεις είναι σημάδια των πρόσφατων εξελίξεων στην ανοιχτή επιστήμη και στην ανοιχτή πρόσβαση. Το λογισμικό κινείται για να θεωρηθεί «ερευνητικό τεχνούργημα» με τον ίδιο τρόπο όπως και άλλα ερευνητικά αποτελέσματα όπως δημοσιεύσεις και δεδομένα. Όπως αναφέρει η έκθεση, το λογισμικό «έχει γίνει ένα άλλο μέσο για τους ανθρώπους να μοιράζονται τις γνώσεις τους. Στην περίπτωση της έρευνας, το λογισμικό παρέχει γνώσεις χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού με τον ίδιο τρόπο που οι δημοσιεύσεις παρέχουν γνώσεις χρησιμοποιώντας φυσικές γλώσσες. “

Εκτός από το άνοιγμα του λογισμικού ως ερευνητικό αποτέλεσμα, η έκθεση επισημαίνει τη σημασία του ανοίγματος του λογισμικού που χρησιμοποιείται για ερευνητικές υποδομές, όπως το EOSC.

Επιπλέον, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Task Force,  Roberto Di Cosmo ο «πηγαίος κώδικας λογισμικού στον κόσμο της έρευνας είναι αρκετά διαφορετικός από τα ερευνητικά δεδομένα για διάφορους λόγους». Σημαίνει ότι «δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι δημοφιλείς FAIR Principles for research data δεν ταιριάζουν καλά [πηγαίος κώδικας λογισμικού], καθώς δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτό». Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό, η έκθεση σκιαγραφεί τέσσερα βασικά συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να λυθούν «να καταστεί το λογισμικό ένας πολίτης πρώτης κατηγορίας στον επιστημονικό κόσμο»:

  • Aρχειοθέτηση λογισμικού που έχει αναπτυχθεί μέχρι τώρα για να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν αντικείμενα ερευνητικού λογισμικού
  • Αναφορά λογισμικού για να διασφαλιστεί ότι τα αντικείμενα ερευνητικού λογισμικού μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια
  • Περιγραφή λογισμικού για εύκολη ανακάλυψη και αναγνώριση τεχνουργημάτων ερευνητικού λογισμικού
  • Σωστή αναφορά  των δημιουργών λογισμικού

Το EOSC είναι μια κοινή υποδομή για ανοιχτή επιστήμη που ξεκίνησε στην Ευρώπη, αλλά λειτουργεί παγκοσμίως.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment