ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός του Webinar για την Επιστημολογία STE(A)M

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τηλεδιασκέψεις στο πλαίσιο του Webinar για την Επιστημολογία STE(A)M για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που πραγματοποιήθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ) Στερεάς Ελλάδας και την Επιστημονική Επιτροπή SΤEAM των Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της ΕΕΛΛΑΚ, σχετικά με την επιστημολογία STEAM και τις εφαρμογές της, την υπολογιστική σκέψη καθώς και τις εφαρμογές Ανοιχτού Λογισμικού.

Στο webinar οι εισηγητές παρουσίασαν τα παρακάτω θέματα:

  • Την επιστημολογία του STEAM,
  • την υπολογιστική σκέψη,
  • την υπολογιστική επιστήμη
  • και την παιδαγωγικής των μηχανικών

με στόχο οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν τι ορίζεται ως δραστηριότητα STEAM ενώ παρουσιάστηκαν παραδείγματα με χρήση ανοιχτού υλικού και ανοιχτού λογισμικού για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που οριοθετούνται κάτω από το πρίσμα της επιστημολογία του  STEAM.

Σκοπός της Επιστημονικής Επιτροπής SΤEAM της ΕΕΛΛΑΚ είναι το 2021  η πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος.

Leave a Comment