ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σε αυτό τον κατάλογο παρουσιάζονται οι ανοιχτές τεχνολογίες και το ανοιχτό λογισμικό που χρησιμοποιείται στην ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα,σύμφωνα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του https://edu-quest.ellak.gr/.

Στόχος του καταλόγου, είναι να καταγραφούν όλα τα έργα ανοιχτού λογισμικού, ανοιχτών τεχνολογιών και περιεχομένου που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να δημιουργηθεί ένα μητρώο ανοιχτότητας που θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα συνεργασίας και δημοσιότητας έργων και καλών πρακτικών.

Όσα μέλη της ακαδημαϊκής - ερευνητικής κοινότητας, φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό, που χρησιμοποιούν ή και δημιουργούν ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτές τεχνολογίες ή/και ανοιχτό περιεχόμενο στο ίδρυμα τους, μπορούν να εμπλουτίσουν τον κατάλογο , συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στο https://edu-quest.ellak.gr/

Ταξινόμηση κατά:
619 εγγραφές ικανοποιούν τις τρέχουσες παραμέτρους αναζήτησης:
DSpace
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Μάθημα: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
URL: click here
R programing language
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μάθημα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
URL: click here
QGIS
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - GIS
URL: click here
Ανοιχτά δορυφορικά δεδομένα MODIS
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - GIS
URL: click here
Ανοιχτά δορυφορικά δεδομένα Landsat
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - GIS
URL: click here
linux, centos, ubuntu, apache,php,mysql,osticket,wordpress,proxmox,owncloud,shibboleth,samba,iptables,centos web panel, libreoffice, open source common desktop applications,etc.
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Putty
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: FORTRAN ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
URL: click here
gfortran
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: FORTRAN ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
URL: click here
qmail
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
sendmail
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
postfix
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
apache
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
nginx
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
mysql
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
wordpress
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
php
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
dokuwiki
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
itdb
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
bareos
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
dovecot
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
perdition
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
roundcube
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
haproxy
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
nagios
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
cacti
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
bind
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
itdb
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
nagios
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
cacti
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
bind
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  • Για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ως Ανοιχτά Δεδομένα υπό μορφή αρχείου csv, εγγραφειτε στο site της ΕΕΛΛΑΚ.
  • Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ εδώ.