ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σε αυτό τον κατάλογο παρουσιάζονται οι ανοιχτές τεχνολογίες και το ανοιχτό λογισμικό που χρησιμοποιείται στην ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα,σύμφωνα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του https://edu-quest.ellak.gr/.

Στόχος του καταλόγου, είναι να καταγραφούν όλα τα έργα ανοιχτού λογισμικού, ανοιχτών τεχνολογιών και περιεχομένου που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να δημιουργηθεί ένα μητρώο ανοιχτότητας που θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα συνεργασίας και δημοσιότητας έργων και καλών πρακτικών.

Όσα μέλη της ακαδημαϊκής - ερευνητικής κοινότητας, φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό, που χρησιμοποιούν ή και δημιουργούν ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτές τεχνολογίες ή/και ανοιχτό περιεχόμενο στο ίδρυμα τους, μπορούν να εμπλουτίσουν τον κατάλογο , συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στο https://edu-quest.ellak.gr/

Ταξινόμηση κατά:
619 εγγραφές ικανοποιούν τις τρέχουσες παραμέτρους αναζήτησης:
Moodle, e-class
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Μάθημα: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
URL: click here
OpenMPI
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Μάθημα: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
URL: click here
OpenMP
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Μάθημα: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
URL: click here
Icarus Verilog
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Μάθημα: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
URL: click here
GTKWave
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Μάθημα: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
URL: click here
E-CLASS
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε.
Μάθημα: Βιομηχανικός Σχεδιασμός Επίπλου II
URL: click here
123D
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε.
Μάθημα: Βιομηχανικός Σχεδιασμός Επίπλου II
URL: click here
E-CLASS
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε.
Μάθημα: Cad - Cam II
URL: click here
eclass
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Μάθημα: Ανάλυση Αλγορίθμων
URL: click here
jamovi
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μάθημα: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
URL: click here
Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί πόροι
Ίδρυμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μάθημα: Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
URL: click here
PHP
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Μάθημα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
URL: click here
GNU/Linux
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Τμήμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μάθημα: Computer Vision Robotics Lab - CVRL
URL: click here
OpenCV
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Τμήμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μάθημα: Computer Vision Robotics Lab - CVRL
URL: click here
Assimp
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Τμήμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μάθημα: Computer Vision Robotics Lab - CVRL
URL: click here
Meshlab
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Τμήμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μάθημα: Computer Vision Robotics Lab - CVRL
URL: click here
Blender
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Τμήμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μάθημα: Computer Vision Robotics Lab - CVRL
URL: click here
OpenMesh
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Τμήμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μάθημα: Computer Vision Robotics Lab - CVRL
URL: click here
PCL
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Τμήμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μάθημα: Computer Vision Robotics Lab - CVRL
URL: click here
ROS
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Τμήμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μάθημα: Computer Vision Robotics Lab - CVRL
URL: click here
RGBDAcquisition
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Τμήμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μάθημα: Computer Vision Robotics Lab - CVRL
URL: click here
AmmarServer
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Τμήμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μάθημα: Computer Vision Robotics Lab - CVRL
URL: click here
OpenSCAD
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Τμήμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μάθημα: Computer Vision Robotics Lab - CVRL
URL: click here
LibreOffice
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Τμήμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μάθημα: Computer Vision Robotics Lab - CVRL
URL: click here
UPStream: Ανάλυση και Υδραυλικός Σχεδιασμός Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών/Πόλεων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
URL: click here
Podcasting
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Μάθημα: Πρακτική Εξάσκηση
URL: click here
Δημιουργία Ρουμπρίκας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Μάθημα: Πρακτική Εξάσκηση
URL: click here
Quantum GIS, SNAP, GRASS
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
URL: click here
Latex
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
URL: click here
sagemath
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
URL: click here

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  • Για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ως Ανοιχτά Δεδομένα υπό μορφή αρχείου csv, εγγραφειτε στο site της ΕΕΛΛΑΚ.
  • Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ εδώ.