Σχολικά project με 3D εκτυπωτές

Το ανοιχτό λογισμικό, το ανοιχτό υλικό (open hardware) και το ανοιχτό περιεχόμενο μπορούν να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και της έρευνας  στη χώρα μας.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών  Τεχνολογιών  ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με την Openwise, διαθέτει κάθε χρόνο  τρισδιάστατους εκτυπωτές (3d printers) σε πέντε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια για να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η εισαγωγή στη χρήση εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού σχεδιασμού και τρισδιάστατων εκτυπωτών στην εκπαίδευση. Εκτός από την εισαγωγή στην τεχνολογία των τρισδιάστατων εκτυπωτών  η δράση στοχεύει στη διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών πρακτικών και ανοιχτού περιεχομένου με την συμβολή όλων των συμμετεχόντων.

Κάθε Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο που συμμετέχει στη δράση, παρουσιάζει τις δράσεις του σε σχέση με την τρισδιάστατη εκτύπωση  και δημιουργεί σχέδια μαθήματος και σχέδια αντικειμένων που κατασκευάζει με τον εκτυπωτή, και  τα διαθέσει ως Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, ελεύθερα για αξιοποίηση από οποιονδήποτε το επιθυμεί,

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις των έργων και των δράσεων των σχολείων στα οποία διατέθηκαν οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές

2018

2017