ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

1ο εργαστήριο για το FOSSBot στα πλαίσια του προγράμματος STEPS

Την Δευτέρα 29.01.2024 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από το Χαροκόπειο πανεπιστήμιο το πρώτο σεμινάριο για το έργο: STEM Teaching and Education Platform for Students (S.T.E.P.S.), όπου έγινε η παρουσίαση του ανοικτού κώδικα και σχεδίων FOSSBot. Στόχος του σεμιναρίου αυτού ήταν η γνωριμία και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το FOSSBot, για την χρήση σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Οι 38 συμμετέχοντες από Τουρκία, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα συμμετείχαν σε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο/σεμινάριο στο οποίο είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το φυσικό ρομπότ FOSSBot αλλά και την προσομοίωσή του, τις δυνατότητές του και τον τρόπο λειτουργίας του και να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα προγραμματισμού του σε Google Blockly.

Το σεμινάριο αυτό ήταν χωρισμένο σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλάμβανε παρουσίαση της ατζέντας, των δυνατοτήτων του ρομπότ αλλά και την παρουσίαση του φυσικού ρομπότ, ώστε οι συμμετέχοντες να δουν πως ειναι το ρομπότ στην πραγματικότητα, πως κινείται στο χώρο αλλα και τι δυνατότητες μας προσφέρει. Καθώς οι συμμετέχοντες δεν διέθεταν το φυσικό ρομπότ, ακολούθησε η διαδικασία εγκατάστασης του περιβάλλοντος προσομοίωσης, Τέλος, έγινε η παρουσίαση του περιβάλλοντος του WebUI, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Google Blockly και τις δυνατότητες που προσφέρει στο χρήστη.

Η δεύτερη ενότητα ήταν μια πιο διαδραστική ενότητα για τους συμμετέχοντες, καθώς γνώρισαν πως τρέχει το περιβάλλον προσομοίωσης καθώς όμως και το πως μπορει να χρησιμοποιηθει σε συνδυασμο με το Web UI. Επίσης, παρουσιάστηκαν εννιά παραδείγματα στα οποία γινόταν χρήση του Blockly στο Web UI και του περιβάλλοντος προσομοίωσης, με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων στην χρήση του συνολικού περιβάλλοντος.

Τέλος, το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την τρίτη ενότητα η οποία περιλάμβανε Q&A , επίλυση αποριων αλλά και συζήτηση προτάσεων για βελτίωση ή επέκταση των δυνατοτήτων της υπάρχουσας υποδομής.

Όλος ο κώδικας, τα σχέδια για τη 3D εκτύπωση, οδηγίες για τη συναρμολόγηση, και το πρόγραμμα προσομοίωσης του FOSSbot είναι διαθέσιμα για κατέβασμα στη σελίδα του FOSSbot στο GitHub (https://github.com/eellak/fossbot).

Leave a Comment