ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

2o Κάλεσμα για συγγραφή Εκπαιδευτικού Υλικού για προγραμματιστές Ανοικτού Λογισμικού Πανεπιστημιακού Επιπέδου

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ),  συνέχεια του 1ου καλέσματος (δείτε εδώ) για την συγγραφή Μαθημάτων και Διδακτέας Ύλης για προγραμματιστές Ανοικτού Λογισμικού Πανεπιστημιακού Επιπέδου αναζητά συγγραφείς ή συγγραφικές ομάδες για την συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού και διδακτέας ύλης για τα  παρακάτω μαθήματα.

Η 2η πρόσκληση αφορά τα εξής μαθήματα

Ασφάλεια Λογισμικού
Διδακτική Πληροφορικής με έμφαση στη χρήση ανοικτού λογισμικού
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Μαθησιακή Αναλυτική με Python

 Όλο το εκπαιδευτικό υλικό  των μαθημάτων θα διατίθεται με άδεια CC-BY-SA και θα πρέπει να διαμορφωθεί στην πλατφόρμα moodle (elearn.ellak.gr) (οδηγίες για σχεδιασμό ενός μαθήματος στο moodle εδώ) και θα υποβληθεί ως ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό βιβλίο στο https://www.kallipos.gr/el/.

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες φοιτητών και διδασκόντων με παραδείγματα/βοηθήματα και ασκήσεις τόσο για την παρακολούθηση των μαθημάτων με τη φυσική παρουσία εκπαιδευτών και φοιτητών(blended learning) όσο και για την παρακολούθηση των μαθημάτων χωρίς φυσική παρουσία (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Αναλυτικές Πληροφορίες και οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων είναι διαθέσιμοι εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν στο admin@eellak.gr τα παρακάτω:

1. Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου για τα μαθήματα που προτείνουν να αναπτύξουν

2. Χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, 

3. Συνολικό κόστος,

4. Αναλυτικό βιογραφικό.

Leave a Comment