ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα συμμετοχής σε ομάδες για το ανοιχτό λογισμικό στα ακαδημαϊκά ιδρύματα

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) σε συνεργασία με τα ιδρύματα μετόχους της ΕΕΛΛΑΚ, προσκαλεί μέλη της Ακαδημαϊκής- Ερευνητικής κοινότητας που επιθυμούν να συμβάλλουν έμπρακτα στη χρήση και διάδοση των ανοιχτών τεχνολογιών να συμπληρώσουν αυτή την φόρμα.

Η δράση αυτή έχει ξεκινήσει από το 2021 και ήδη πάνω από 300 μέλη της Ακαδημαϊκής- Ερευνητικής κοινότητας συμμετείχαν στις πρώτες δράσεις των ομάδων. Στο πλαίσιο της τελευταίας ΓΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών και της εκλογής του νέου ΔΣ του Οργανισμού, η ΕΕΛΛΑΚ ανανεώνει το κάλεσμα για την στελέχωση των ομάδων εργασίας ανοιχτού λογισμικού στα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Η ομάδα του κάθε ιδρύματος, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του ιδρύματος στην ΕΕΛΛΑΚ, θα επεξεργαστεί και θα προτείνει την υιοθέτηση του ανοιχτού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία και την διάδοση και αξιοποίηση των έργων ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται από εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες των ιδρυμάτων και θα οργανώνει δράσεις για την περαιτέρω προώθηση και υιοθέτηση ανοιχτού λογισμικού στο αντίστοιχο Ίδρυμα.

Κεντρικοί στόχοι των ομάδων έκτος από την διάδοση και εμπλουτισμό έργων ανοιχτού λογισμικού με βάση τον πίνακα ισοδυνάμων λογισμικών, είναι η συμμετοχή φοιτητών και μελών ΔΕΠ στις ετήσιες δράσεις όπως η FOSSCOΜM, η FOSDEM, τοMoodleMoot, τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών, καθώς και στην καταγραφή των ανοιχτών λογισμικών, τοGSOC, ταOpen Labs, και στην διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής που επεξεργαζόμαστε.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

One thought on “Κάλεσμα συμμετοχής σε ομάδες για το ανοιχτό λογισμικό στα ακαδημαϊκά ιδρύματα

Leave a Comment