ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για συγγραφή Εκπαιδευτικού Υλικού για προγραμματιστές Ανοικτού Λογισμικού Πανεπιστημιακού Επιπέδου

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), σε συνεργασία με τα μέλη του και σε συνέχεια της δράσης για την δημιουργία μαθημάτων  για  τεχνικούς ανοιχτού λογισμικού ΙΕΚ, σχεδιάζει την παραγωγή Μαθημάτων και Διδακτέας Ύλης για προγραμματιστές Ανοικτού Λογισμικού Πανεπιστημιακού Επιπέδου.

Σε αυτό το πλαίσιο αναζητά συγγραφείς ή συγγραφικές ομάδες για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και διδακτέας ύλης για αυτά τα μαθήματα. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό  των μαθημάτων θα διατίθεται με άδεια CC-BY-SA και θα πρέπει να διαμορφωθεί στην πλατφόρμα moodle (elearn.ellak.gr) (οδηγίες για σχεδιασμό ενός μαθήματος στο moodle εδώ) και θα υποβληθεί ως ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό βιβλίο στο https://www.kallipos.gr/el/.

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες φοιτητών και διδασκόντων με παραδείγματα/βοηθήματα και ασκήσεις τόσο για την παρακολούθηση των μαθημάτων με τη φυσική παρουσία εκπαιδευτών και φοιτητών(blended learning) όσο και για την παρακολούθηση των μαθημάτων χωρίς φυσική παρουσία (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Το εκπαιδευτικό υλικό αφορά τις παρακάτω ενότητες:

Τίτλος ΕνότηταςΣύντομη Περιγραφή και ΜαθήματαECTSΟμάδα στόχος
Ανοικτότητα και Ανοικτό Λογισμικό για μη πληροφορικούςΠρόγραμμα μετατροπής (Conversion programme) για σπουδαστές που αποφοιτούν από τομείς εκτός ΤΠΕ για πρόσβαση σε μεταπτυχιακά προγράμματα που αφορούν το Ανοικτό Λογισμικό Μαθήματα: Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Ανοικτότητα Ανοικτά Λειτουργικά Συστήματα Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Υπολογιστική Σκέψη και Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Ιστοτόπων Συστήματα Πολυμέσων και Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου με Ανοικτό Λογισμικό30-35Μη πληροφορικοί που θέλουν να ασχοληθούν με την Πληροφορική και το Ανοικτό λογισμικό
Τεχνολογίες Ανοικτού ΛογισμικούΡοή εξειδίκευσης στην Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στο Ανοικτό Λογισμικό. Μαθήματα: Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Διασφάλιση Ποιότητας Συστημάτων Λογισμικού Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Ιστοτόπων Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών Συσκευών Ασφάλεια Λογισμικού Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με Python30-35Πληροφορικοί
Ανοικτές Τεχνολογίες Μάθησης1Διεπιστημονικό πρόγραμμα, που στοχεύει στην απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σχετικά με τεχνολογίες μάθησης2. Η απόκτηση των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων που διδάσκονται στο πρόγραμμα θα βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες με ενδυναμωμένο τρόπο στην διδακτική του αντικειμένου τους. Μαθήματα: Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Ανοικτότητα Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου Σχεδίαση και Αξιολόγηση Ανοικτού Εκπαιδευτικού Λογισμικού Συστήματα Πολυμέσων και Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου με Ανοικτό Λογισμικό Διδακτική Πληροφορικής με έμφαση στη χρήση ανοικτού λογισμικού Μαθησιακή Αναλυτική με Python30-35Πληροφορικοί, Εκπαιδευτικοί, Παιδαγωγοί

Αναλυτικές Πληροφορίες για κάθε ενότητα και οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων είναι διαθέσιμοι εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν στο admin@eellak.gr τα παρακάτω:

1. Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου για τα μαθήματα που προτείνουν να αναπτύξουν

2. Χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, 

3. Συνολικό κόστος,

4. Αναλυτικό βιογραφικό.


1 ή εναλλακτικά «Σχεδίαση Μάθησης με Ανοικτές Τεχνολογίες»
2 Αυτή η ενότητα θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για διεπιστημονικά προγράμματα, που στοχεύουν στην απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς. Η απόκτηση των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων που διδάσκονται σε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες με ενδυναμωμένο τρόπο στην εργασία τους.

Leave a Comment