ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ψηφιακός μετασχηματισμός με σεβασμό στο περιβάλλον: Το Κέντρο Δεδομένων «Κνωσός ΙΙ»

Οι ενεργειακές ανάγκες του Κέντρου Δεδομένων «Κνωσός ΙΙ» θα καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα των μεγάλων υποδομών

Το Κέντρο θα αναβαθμίσει σημαντικά το δίκτυο του Κυβερνητικού Νέφους (RE-Cloud), θα πολλαπλασιάσει εκθετικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον Τομέα Έρευνας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας και θα συμβάλει στην εδραίωση ενός περιφερειακού κόμβου έρευνας και καινοτομίας μέσα σε ένα περιβάλλον ευφυούς εξειδίκευσης

Γράφει ο Μιχάλης Παυλίδης*

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, βασιζόμενο στην παράδοση που έχει αναπτύξει στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στη διεξαγωγή σύγχρονης έρευνας σε τομείς αιχμής, καθώς και στην παραγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας, φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διεθνή ακαδημαϊκή ζωή και να ενισχύσει την κοινωνική του αποστολή τόσο σε περιφερειακό όσο και εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Η κοινωνία της γνώσης, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η ψηφιακή εποχή, δημιουργούν προκλήσεις όχι μόνο σε επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας αλλά και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στα πλαίσια του στρατηγικού του σχεδιασμού, έχει αναπτύξει πολυετή επιτυχημένη συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον. Φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του, σε χώρο που έχει παραχωρήσει στο ΕΔΥΤΕ, Κέντρο Δεδομένων το οποίο παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες για όλα τα νοσοκομεία της χώρας, εκσυγχρονίζοντας την αποθήκευση απεικονιστικών εξετάσεων στον τομέα της υγείας και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών. Το Κέντρο υποστηρίζει επίσης, σημαντικό μέρος του Κυβερνητικού Νέφους για τον Τομέα Ερευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud). Οι υποδομές αυτές αξιοποιούνται από τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, τα νοσοκομεία, την αυτοδιοίκηση και άλλους οργανισμούς, για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, καθώς και για επιστημονικούς υπολογισμούς, ενισχύοντας τη λειτουργία της εκπαίδευσης και της έρευνας και δημιουργώντας οικονομία κλίμακας και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενεργειακές ανάγκες του Κέντρου Δεδομένων σύντομα θα καλύπτονται πλήρως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα των μεγάλων υποδομών.

Επέκταση με εκθετικά οφέλη

Πρόσφατα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού και απλοποίησης διαδικασιών της χώρας, επέλεξε την επέκταση του υπάρχοντος Κέντρου και την ανάπτυξη ενός νέου Οικολογικού Κέντρου Δεδομένων του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας «Κνωσός ΙΙ». Η χρηματοδότηση του Κέντρου γίνεται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η απόφαση αυτή επιβραβεύει τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και ΕΔΥΤΕ, την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί και την προσφορά του ανθρώπινου δυναμικού των δύο φορέων. Το Κέντρο αυτό θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας και θα αναβαθμίσει σημαντικά το δίκτυο του Κυβερνητικού Νέφους (RE-Cloud), θα πολλαπλασιάσει εκθετικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον Τομέα Ερευνας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, με προηγμένες τεχνολογικά λύσεις και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και επίκεντρο για όλη την Ελλάδα καθώς και παράδειγμα αποκεντρωμένης τεχνολογικής ανάπτυξης.

Πράσινη τεχνολογία

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω της υπογραφής Τριμερούς Προγραμματικής Συμφωνίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης και ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), στηρίζει τη νέα μεγάλη υποδομή συμβάλλοντας σε «πράσινες» λύσεις στη λειτουργία του, μέσω της εξασφάλισης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Συμβάλλει επίσης στην αξιοποίηση του Κέντρου σε περιφερειακό επίπεδο, με αμοιβαίο όφελος και κοινές χρηματοδοτήσεις, διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών, προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες σε δημόσιους και παραγωγικούς φορείς και ενισχύοντας την ψηφιακή αναβάθμιση της Περιφέρειας.

Το Κέντρο Δεδομένων «Κνωσός ΙΙ» θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε υπηρεσίες φιλοξενίας συστημάτων επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων, επιταχύνοντας τον κεντρικό στόχο του για διοικητικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Θα συντελέσει επίσης, μέσα από την προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, στην ανάπτυξη ψηφιακής και υπολογιστικής υποδομής που θα αποτελέσει το κέντρο της επόμενης γενιάς υπολογιστικής έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων επιστημόνων. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αξιοποιώντας την τεχνολογική ενσωμάτωση των νέων υποδομών και υπηρεσιών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και αναπτύσσοντας δράσεις με αναπτυξιακό περιεχόμενο και κοινωνική επίδραση, θα συμβάλει, μέσω του νέου «πράσινου» Κέντρου Δεδομένων «Κνωσός ΙΙ», στην εδραίωση ενός περιφερειακού κόμβου έρευνας και καινοτομίας μέσα σε ένα περιβάλλον ευφυούς εξειδίκευσης.

*Ο κ. Μιχάλης Παυλίδης είναι αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, διευθυντής Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πανεπιστημίου Κρήτης

Πηγή άρθρου: Έντυπη έκδοση Το Βήμα

Leave a Comment