ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαδικτυακά μαθήματα ανάπτυξης ιστοσελίδων, εισαγωγικού και προχωρημένου επιπέδου

1. Εισαγωγή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων με HTML5, CSS3, Javascript, Ν. Αβούρης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα αυτό απευθύνεται στο ευρύ κοινό και έχει στόχο την εισαγωγή στις βασικές τεχνολογίες του διαδικτύου, αυτού του μέσου που καλύπτει σήμερα κάθε πτυχή της ζωής όλων μας. Το μάθημα αφορά ιδιαίτερα τις τεχνολογίες με τις οποίες κατασκευάζονται οι ιστοσελίδες και δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση προγραμματισμού.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, θα δούμε την αρχιτεκτονική και τα βασικά πρωτόκολλα του διαδικτύου, τα κύρια στοιχεία της γλώσσας HTML5, με την οποία περιγράφουμε το περιεχόμενο και τη δομή μιας ιστοσελίδας, της γλώσσας CSS3 με την οποία ορίζουμε πώς το περιεχόμενο θα παρουσιαστεί στον χρήστη, και της γλώσσας προγραμματισμού JavaScript που προσδίδει στην ιστοσελίδα διαδραστικότητα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστοσελίδες, που περιέχουν βίντεο, εικόνες, φόρμες εισαγωγής πληροφορίας, κλπ.

2. Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης ιστοσελίδων, Ν. Αβούρης – Χ. Σιντόρης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα αφορά προχωρημένα θέματα ανάπτυξης ιστοσελίδων και εφαρμογών διαδικτύου και προϋποθέτει εισαγωγικές γνώσεις στις τεχνολογίες HTML5, CSS3, JavaScript (αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Εισαγωγή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων).

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα καλυφθούν τα εξής θέματα: Ανάπτυξη και έλεγχος εγκυρότητας σε φόρμες, προχωρημένες τεχνικές διάταξης περιεχομένου με flexbox και CSS Grid, προχωρημένα θέματα προγραμματισμού με JavaScript (αντικείμενα, ασύγχρονη λειτουργία), εισαγωγή στο Bootstrap για την παρουσίαση του περιεχομένου ιστοσελίδων και προσαρμογή του περιεχομένου τους σε διάφορες συσκευές, εισαγωγή στο Canvas για πλούσια γραφικά και ανάπτυξη παιχνιδιών, εισαγωγή στον μηχανισμό ασύγχρονης επικοινωνίας με τον εξυπηρετητή (single page interfaces). Όποιος ολοκληρώσει αυτό το μάθημα, θα είναι σε θέση να κατανοεί τη δομή και λειτουργία σύγχρονων ιστοσελίδων και να κατασκευάζει διαδικτυακές εφαρμογές, όπως αυτές με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή κάθε μέρα.

Η παρακολούθηση γίνεται διαδικτυακά και είναι δωρεάν. Η έκδοση βεβαίωσης για όσους την επιθυμούν, κοστίζει 30€ (άνεργοι δωρεάν).

Leave a Comment