ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Harvard WorldMap: Μια ανοιχτού κώδικα online πλατφόρμα χαρτογράφησης

Το Harvard WorldMap είναι μια ηλεκτρονική (online) πλατφόρμα χαρτογράφησης ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε για να μειώσει τα εμπόδια για τους μελετητές (scholars) που επιθυμούν να διερευνήσουν, να απεικονίσουν, να επεξεργαστούν και να δημοσιεύσουν γεωχωρικές πληροφορίες. Η πλατφόρμα WorldMap βασίζεται στις πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα GeoNode και GeoServer που βελτιώνονται και επεκτείνονται από προγραμματιστές ανοιχτού κώδικα από όλο τον κόσμο.

Το σύστημα επιχειρεί να αντιμετωπίσει το κενό μεταξύ του GIS επιφάνειας εργασίας, το οποίο είναι γενικά ελαφρύ για τη συνεργασία, και τα συστήματα χαρτογράφησης με βάση το διαδίκτυο, τα οποία συχνά δεν υποστηρίζουν τη συμπερίληψη μεγάλων συνόλων δεδομένων (datasets).

Harvard WorldMap

Το WorldMap επιτρέπει σε οποιονδήποτε:

  • Τη μεταφόρτωση των επιπέδων τους και να επικαλύπτονται με χιλιάδες άλλα επίπεδα (layers)
  • Να δημιουργεί και να επεξεργαστεί χάρτες και συνδέει τις δυνατότητες του χάρτη με το περιεχόμενο πολυμέσων
  • Να Δημοσιεύει δεδομένα στον κόσμο ή σε λίγους συνεργάτες
  • Να εξάγει δεδομένα σε τυποποιημένες διαλειτουργικές μορφές
  • Να χρησιμοποιεί τα online χαρτογραφικά εργαλεία για συμβολισμό στρώσεων (symbolizing layers)
  • να δημιουργήσει Γεωγραφική χαρτογράφηση χαρτών (Georeference paper maps) σε απευθείας σύνδεση χρησιμοποιώντας το Mapwarper.net.

Leave a Comment