ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

OpenDelos και Open eClass: Δυο πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα για την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα από το GUNET

OpenDelos

OpenDelos-intro

Με στόχο την καταγραφή, τη διαχείριση και τη μετάδοση εκπαιδευτικού υλικού, η Open Delos είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης και διάθεσης πολυμορφικού εκπαιδευτικού περιεχομένου η οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο, διατίθεται από τον Noέμβριο 2014 και υποστηρίζει τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα Open eClass και το opencourses.gr, την Εθνική Πύλη Αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων. Η Open Delos παρέχει εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν την παραγωγή πολυμορφικού υλικού, τη δημοσίευση και την αναζήτηση εκπαιδευτικού περιεχομένου, την επεξεργασία βιντεοδιαλέξεων και τον συγχρονισμό τους με διαφάνειες παρουσιάσεων του εκάστοτε διδάσκοντα. Η πλατφόρμα υποστηρίζει προγραμματισμό βιντεοσκοπήσεων και ζωντανές μεταδόσεις, με απομακρυσμένη διαχείριση IP καμερών, ενώ στις λειτουργίες της περιλαμβάνεται η αναζήτηση και η αναπαραγωγή των συγχρονισμένων διαλέξεων, με εμπλουτισμένο player. Η πλατφόρμα Open Delos έχει 4 βασικές λειτουργίες:

 • Ζωντανές μεταδόσεις και προγραμματισμός βιντεοσκοπήσεων είναι δυνατά μέσω της πλατφόρμας.
 • Υποστηρίζει τρία σενάρια παραγωγής διαλέξεων: σταθερά τοποθετημένη διαδικτυακή κάμερα σε χώρο διδασκαλίας, κινητό συνεργείο εικονοληψίας και ηχογράφηση παρουσίασης από τον διδάσκοντα.
 • Προσφέρει εξειδικευμένα εργαλεία για τη διαδικτυακή επεξεργασία του καταγεγραμμένου υλικού, τη δημοσίευση και την αναπαραγωγή του.
 • Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης πολυμορφικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, ανά θεματική περιοχή, τμήμα, διδάσκοντα και έτο

Πιο συγκεκριμένα η πλατφόρμα υλοποιεί εργαλεία για να υποστηρίξει την:

 • Παραγωγή βιντεοδιαλέξεων
 • Επεξεργασία υλικού βίντεο και παρουσιάσεων
 • Διάθεση μέσω εμπλουτισμένου player – Οι λειτουργίες της πλατφόρμας είναι:
 • Προγραμματισμός βιντεοσκοπήσεων για προγραμματισμένες διαλέξεις με απομακρυσμένη διαχείριση καμερών
 • Διαχείριση και επεξεργασία του παραγόμενου video
 • Συγχρονισμός video με διαφάνειες παρουσιάσεων του ομιλητή
 • Αναπαραγωγή των συγχρονισμένων διαλέξεων με ευέλικτο player

 Στη συνέχεια προσφέρονται εξειδικευμένα εργαλεία για την επεξεργασία του υλικού (post processing):

 • Επεξεργασία video (video editor)
 • Συγχρονισμός video με slides παρουσιάσεων (slide sync)

 Τέλος, υποστηρίζεται η δημοσίευση υλικού (publishing):

 • Αναζήτηση διαλέξεων με όρους διδακτικού αντικειμένου
 • Αναπαραγωγή

Οι αποδεκτές μορφές υλικού που μπορεί να δώσει το στάδιο παραγωγής για εισαγωγή στην πλατφόρμα είναι:

 • αρχεία video mpeg4, είτε από εγγραφή σε streaming server, είτε από εξαγωγή από κάμερα κινητού συνεργείου
 • σειρά από αρχεία εικόνων, είτε από καταγραφή οθόνης ομιλητή, είτε παραγμένα από slides ομιλητή
 • αρχεία xml με χρονισμό των εικόνων
 • πρόνοια για custom presentations π.χ. ispring ή άλλα html5 players
 • ppt και pdf ως συνοδευτικό υλικό για συγχρονισμό με το video

Η ανάπτυξή της περιλαμβάνει τα συστήματα:

 • Χρονοπρογραμματισμού Μαγνητοσκοπήσεων και Ζωντανών Μεταδόσεων
 • Διαχείρισης Παραμέτρων Οργανισμού
 • Επεξεργασίας Περιεχομένου
 • Αναζήτησης και Αναπαραγωγής

Οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις συνδέονται με το υλικό του μαθήματος στην πλατφόρμα Open eClass, ώστε ο εκπαιδευόμενος να απολαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία με την εθνική πύλη αναζήτησης μαθημάτων που συλλέγει πληροφορίες για διαθέσιμα μαθήματα σε όλες τις εγκαταστάσεις στα συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα για το Opendelos

Δείτε το Opendelos στην πράξη

Open eclass

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και συνιστά προσφορά του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα. Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η διανομή της πρώτης έκδοσης (1.0) της πλατφόρμας ξεκίνησε στις 13/2/2003. Η αρχική αυτή έκδοση είχε βασιστεί στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Claroline. Στη συνέχεια σχεδιάστηκαν κι αναπτύχθηκαν πολλές νέες εκδόσεις της πλατφόρμας με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί μια αυτόνομη πλατφόρμα που ελάχιστα θυμίζει την αρχική της προέλευση.

Η πρόσβαση στην Open eClass γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser). Η πλατφόρμα είναι πλήρως λειτουργική σε όλους τους φυλλομετρητές τελευταίας γενιάς. Οι χρήστες μπορούν επίσης να έχουν απευθείας πρόσβαση στην Open eClass στο tablet ή το κινητό τους και μέσω των εφαρμογών για κινητές συσκευές με λειτουτργικό iOS και Android.

H πλατφόρμα Open eClass είναι συμβατή με διεθνή πρότυπα (SCORM, IMSCP) με τα οποία εξασφαλίζεται:

 • η επαναχρησιμοποίηση,
 • η προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού υλικού στις τεχνολογικές μεταβολές και
 • η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας που συνθέτουν τη λειτουργική της δομή και παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια είναι τα εξής:

 1. οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών
 2. οι διακριτές κατηγορίες των μαθημάτων
 3. η δομημένη παρουσίαση του μαθήματος
 4. η ευκολία χρήσης & δημιουργίας μαθήματος
 5. η ευκολία στη διαχείριση

Δομή Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Το Ηλεκτρονικό Μάθημα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πλατφόρμας Open eClass. Κάθε μάθημα αποτελεί μια αυτόνομη οντότητα στην πλατφόρμα η οποία ενσωματώνει μια σειρά από υποσυστήματα (εργαλεία μαθήματος). Ουσιαστικά το ηλεκτρονικό μάθημα είναι μια αρθρωτή δομή, η οποία οργανώνεται και διαχειρίζεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή, ανάλογα με το υλικό που διαθέτει και το μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης που θα υιοθετήσει (από μια απλή ενημερωτική ιστοσελίδα του μαθήματος έως ένα πλήρως δυναμικό περιβάλλον εκπαίδευσης).

Στην κεντρική οθόνη του μαθήματος υπάρχει η ταυτότητα του ηλεκτρονικού μαθήματος όπου αναφέρονται βασικές πληροφορίες (τίτλος, κωδικός, σύντομη περιγραφή, υπεύθυνος εκπαιδευτής, τμήμα, τύπος πρόσβασης, εγγεγραμμένοι χρήστες, λέξεις κλειδιά, κλπ). Στο αριστερό τμήμα της οθόνης υπάρχει το μενού με τα υποσυστήματα (εργαλεία μαθήματος), καθώς και τα εργαλεία διαχείρισης του μαθήματος. Στο δεξί τμήμα της αρχικής οθόνης του μαθήματος υπάρχει ένα μενού με εργαλεία/συντομεύσεις ενεργειών. Ειδικότερα,

 1. υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή του μαθήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προϋποθέτει οι εκπαιδευόμενοι, να έχουν ορίσει διεύθυνση email στο προφίλ τους),
 2. η δυνατότητα μετάβασης του υπεύθυνου εκπαιδευτή στο ρόλο του εκπαιδευόμενου ώστε να ελέγξει το μάθημά του και από τη διεπαφή του εκπαιδευόμενου,
 3. η προσθήκη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL) της αρχικής σελίδας του ηλεκτρονικού μαθήματος στους σελιδοδείκτες του φυλλομετρητή (browser) με την προϋπόθεση ότι το μάθημα είναι ανοικτό, και
 4. η δυνατότητα εγγραφής σε ροή RSS με τις ανακοινώσεις του μαθήματος.
Εικ.2 Ηλεκτρονικό Μάθημα – Διεπαφή Εκπαιδευτή


Σε γενικές γραμμές το ηλεκτρονικό μάθημα είναι μια αρθρωτή δομή αποτελούμενη από δεκαπεπτά (17) υποσυστήματα (εργαλεία μαθήματος) και τέσσερα (4) εργαλεία διαχείρισης. Στα υποσυστήματα αυτά αποθηκεύεται και οργανώνεται το πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτής μπορεί να τα ενεργοποιεί και να τα απενεργοποιεί ανάλογα με τη δομή και το υλικό του μαθήματος που διαθέτει, ώστε να απλοποιείται το περιβάλλον του εκπαιδευομένου, και να εμφανίζονται μόνο οι απολύτως απαραίτητες εκπαιδευτικές ενότητες. Αναλυτικότερα τα υποστηριζόμενα υποσυστήματα που συνθέτουν το ηλεκτρονικό μάθημα είναι τα εξής:

 1. Ατζέντα όπου παρουσιάζονται χρονικά τα γεγονότα σταθμοί του μαθήματος (διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ).
 2. Έγγραφα όπου αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. Ειδικότερα το υποσύστημα αυτό παρέχει έναν εύχρηστο μηχανισμό για τη διαχείριση, την οργάνωση και την ομαδοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, διαγράμματα, κλπ) μέσα από ένα σύστημα καταλόγων και υποκαταλόγων.
 3. Ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα και ενημερώνουν τους εγγεγραμμένους χρήστες, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.
 4. Περιοχές Συζητήσεων για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέματα σχετικά με το μάθημα. Αποτελεί ένα υποσύστημα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου.
 5. Ομάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές), αποτελούν μια συλλογή από εγγεγραμμένους χρήστες (εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές) που μοιράζονται την ίδια περιοχή συζητήσεων καθώς και την ίδια περιοχή μεταφόρτωσης αρχείων και εργασιών, και προάγουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους.
 6. Σύνδεσμοι – χρήσιμες πηγές από το Διαδίκτυο που αφορούν το μάθημα και ομαδοποιούνται σε κατηγορίες.
 7. Εργασίες Εκπαιδευόμενων, ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση των εργασιών του μαθήματος.
 8. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης που δημιουργεί ο εκπαιδευτής με στόχο την εξάσκηση των Εκπαιδευόμενων στην ύλη του μαθήματος. Το υποσύστημα αυτό ενσωματώνει μια γεννήτρια παραγωγής Ασκήσεων με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, καθώς και ασκήσεις του τύπου «συμπληρώματος κενών» ή «ταιριάσματος στηλών».
 9. Περιγραφή Μαθήματος, χώρος όπου παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με την ύλη, τους στόχους, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα βοηθήματα, τους τρόπους αξιολόγησης, κλπ του μαθήματος.
 10. Γλωσσάριο, χώρος για την προσθήκη και διαχείριση όρων που περιλαμβάνονται στο μάθημα.
 11. Ηλεκτρονικό Βιβλίο, χώρος για την εισαγωγή, διαχείριση και παρουσίαση ηλεκτρονικών βιβλίων σε μορφή HTML.
 12. Πολυμέσα, χώρος αποθήκευσης και διάθεσης οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού. Υπάρχουν δύο επιλογές: προσθήκη πολυμεσικού αρχείου και προσθήκη εξωτερικού συνδέσμου σε αρχείο πολυμέσων που βρίσκεται αποθηκευμένο πχ. στο YouTube, ή σε έναν VideoOnDemand Server (VoD), κλπ και αφορούν το μάθημα.
 13. Γραμμή Μάθησης, παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να οργανώσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό σε δομημένες ενότητες και στους εκπαιδευόμενους να ακολουθούν μια σειρά από βήματα ως δραστηριότητες μάθησης. (SCORM).
 14. Κουβέντα είναι ένα υποσύστημα που παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (chat) σε πραγματικό χρόνο.
 15. Τηλεσυνεργασία είναι ένα υποσύστημα που παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με εργαλείο whiteboard και να επικοινωνεί με εικόνα και ήχο με τους με τους εκπαιδευόμενους σε πραγματικό χρόνο.
 16. Ερωτηματολόγια είναι ένα υποσύστημα που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας δημοσκοπήσεων και ερευνών μαθησιακού προφίλ.
 17. Wiki είναι ένα εργαλείο συνεργασίας που επιτρέπει στους συμμετέχοντες στο μάθημα εκπαιδευτές κι εκπαιδευόμενους να επεξεργάζονται από κοινού το περιεχόμενο διαφόρων κειμένων.
 18. Χώρος Ανταλλαγής Μηνυμάτων όπου υποστηρίζεται η ανάδραση στην εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των υπεύθυνων εκπαιδευτών και των εγγεγραμμένων εκπαιδευόμενων του μαθήματος.
 19. Βαθμολόγιο: Καταγραφή βαθμολογίας εκπαιδευομένων.
 20. Παρουσιολόγιο: Καταγραφή παρουσιών/απουσιών εκπαιδευομένων.
 21. Στατιστικά: Στατιστικά στοιχεία χρηστών.

Διαβάστε περισσότερα για το Open eclass

Δείτε το Open eclass στη πράξη

Leave a Comment