ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτων Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ στην Εκδήλωση Sharing Inspiration 2019

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) ως Εθνικό Σημείο Επαφής της Ευρωπαϊκής δράσης Scientix συμμετείχε σε μια συνάντηση για περισσότερους από 40 υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, ενδιαφερόμενους φορείς της βιομηχανίας, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και κορυφαίους εκπαιδευτικούς από όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο της εκδήλωσης Sharing Inspiration 2019

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Jacques Delors της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 28 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την T³ Europe (Teachers Teaching with Technology) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG EAC, DG Connect), European Schoolnet, Scientix, SEMI Europe, SME United, Digital Europe, WKO, ZVEI, ITI, MNU, Transport Malta, Saxon State Ministry of Education, Texas Instruments και άλλους .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις των ομιλητών επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Scientix εδώ.

Leave a Comment