ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για εκπαιδευτές και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τις ανοιχτές τεχνολογίες αναζητά εκπαιδευτές που θα αναλάβουν να διδάξουν και να συντάξουν εκπαιδευτικό υλικό για τις παρακάτω θεματικές ενότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να διαμορφωθεί στην πλατφόρμα moodle (elearn.ellak.gr) και θα διατίθεται με άδεια CC-BY-SA. Οι εκπαιδεύσεις θα γίνουν στην Αθήνα.

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων με παραδείγματα/βοηθήματα τόσο για την παρακολούθηση των μαθημάτων με τη φυσική παρουσία όσο και για την παρακολούθηση των μαθημάτων εξ αποστάσεως.

Το κάλεσμα απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται και έχουν την εμπειρία να αναπτύξουν εκπαιδευτικό υλικό στο moodle και να διδάξουν μαθήματα ανοιχτών τεχνολογιών σε μία ή παραπάνω από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Χρήση Linux Desktop – 24 ώρες
 2. Linux Administrator+Monitoring  – 18 ώρες
 3. Security (Χρήση εργαλείων για Penetration Testing) – 18 ώρες
 4. Βάσεις (POSTGRESQL+MariaDB) – 18 ώρες
 5. Ψηφιακές Υπογραφές και Ψηφιακά Πιστοποιητικά – 24 ώρες
 6. OpenStreetMap – 24 ώρες
 7. Git code management + Bug hunting+Open Source contribution – 24 ώρες
 8. LDAP+OAUTH2+SAML2 – 24 ώρες

Οι εκπαιδεύσεις θα ολοκληρωθούν σε 3-4 ημέρες ανάλογα με τις ώρες της κάθε θεματικής ενότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση που θα περιλαμβάνει:

 1. αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου για τα μαθήματα που προτείνουν να αναπτύξουν (αναφέροντας τι θα περιλαμβάνει το υλικό (πχ. κείμενο, εικόνες, βίντεο, ασκήσεις, αξιολόγηση, πηγές, βοηθήματα, κλπ) λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ημερήσιο μάθημα θα διαρκεί 6 διδακτικές ώρες),
 2. χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού,
 3. συνολικό κόστος (παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδεύσεων),
 4. αναλυτικό βιογραφικό, (να περιληφθεί στο βιογραφικό και η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις προώθησης των ανοιχτών τεχνολογιών)

 

Οι προτάσεις θα σταλθούν στο hr@eellak.gr έως τις 14 Απριλίου με θέμα “Εκπαιδεύσεις Αθήνα”, οι συνεργάτες της ΕΕΛΛΑΚ θα καλούνται να συμμετέχουν και σε εθελοντικές δράσεις προώθησης των ανοιχτών τεχνολογιών.

 

Leave a Comment