ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ στο συνέδριο STEM HIGH LEVEL EVENT 2019.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ ως Εθνικό Σημείο Επαφής της Ευρωπαϊκής δράσης Scientix συμμετείχε στο συνέδριο http://www.stemalliance.eu/el/high-level-event-2019, που διοργανώθηκε στη Μάλτα από 21-22 Μαρτίου. Μεταξύ άλλων η ΕΕΛΛΑΚ παραβρέθηκε δια του εκπροσώπου της και στην συνάντηση ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των Εκπροσώπων της Ομάδας Εργασίας STEM του European Schoolnet (ΜοΕ STEM WG), των εθνικών εκπροσώπων του έργου Scientix και των Συνεργατών της Βιομηχανίας που συμμετείχαν στην εκδήλωση STEM HIGH LEVEL EVENT 2019.

Από τη συνάντηση την ανταλλαγή ιδεών και τη συζήτηση έγινε φανερό ότι πρέπει ακόμα να γίνει μεγάλη προσπάθεια για να υποστηριχθούν οι μαθητές να γίνουν «ενεργοί πολίτες» με βάσεις πάνω σε ένα σύστημα ηθικών και δημοκρατικών αρχών και αξιών και ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα και τη δυναμική του STEM στη ζωή και στην καριέρα τους. Επίσης, έγινε σαφές ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια υποστήριξης των εκπαιδευτικών μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων ενώ ταυτόχρονα να υπάρξει προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου STEM.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο διαγωνισμό Diversity in STEM Competition, μεταξύ των οποίων ο πρεσβευτής του Scientix εκπαιδευτικός Νεκτάριος Φαρασσόπουλος από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης Σύρου, αλλά και η εκπαιδευτικός Ράνια Λάμπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις των ομιλητών επισκεφτείτε τον σχετικό ιστότοπο του STEM Alliance εδώ.

Leave a Comment