ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

#DIGCOMP: Πλαίσιο ανάπτυξης και κατανόησης ψηφιακών ικανοτήτων – #eskills

eduout

H DIGCOMP, παρουσιάζει ένα λεπτομερές σχέδιο σχετικά με την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων όλων των πολιτών. Το σχέδιο είναι το τελικό αποτέλεσμα διαβουλεύσεις και συζητήσεις όλων των ενδιαφερομένων. Αποτελείται από λεπτομερείς περιγραφές όλων των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για να θεωρείται κάποιος ικανός σε ψηφιακά περιβάλλοντα και τις περιγράφει όσον αφορά τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Για κάθε αρμοδιότητα προτείνονται τρία επίπεδα επάρκειας. Η έκθεση παρέχει επίσης ένα πλέγμα αυτο-αξιολόγησης για τη χαρτογράφηση ψηφιακών επιπέδων ικανότητας.

Για να κατεβάσετε την έκθεση, εδώ.

 

πηγή άρθρου: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/

 

 

Leave a Comment