ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο κατασκευής 3d printer

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ και η Openwise ανακοινώνουν πρόσκληση εκπαίδευσης στην κατασκευή ενός εκτυπωτή αντικειμένων 3 διαστάσεων (3d printer), ο οποίος θα διατεθεί στους εκπαιδευόμενους για χρήση. Η πρόσκληση αφορά τέσσερις εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το ίδιο ή γειτονικά σχολεία ώστε να είναι δυνατή η κοινή χρήση του εκτυπωτή.

Βασικός στόχος της προσπάθειας είναι να αποτελέσει εισαγωγή στις πρακτικές, μεθοδολογίες και διαθέσιμες επιλογές στην κατασκευή και χρήση εκτυπωτών τρισδιάστατων αντικείμενων ανοιχτού λογισμικού στην εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτιosdc-lead-teacher-learnerκοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση να θα πρέπει να υποβάλουν σύντομη πρόταση που θα περιγράφει την κύρια χρήση και πιθανές δευτερεύουσες χρήσης του εκτυπωτή (π.χ. υποστήριξη συγκεκριμένων πρότζεκτ των μαθητών, συμμετοχή σε δράσεις ρομποτικής, διαγωνισμούς κλπ). Η πρόταση επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των μαθησιακών στόχων και μια προσέγγιση των σχεδίων μαθήματος που αναμένει το σχολείο και οι δάσκαλοι του να προκύψουν από τη χρήση και ενσωμάτωση του εκτυπωτή στη μαθησιακή διαδικασία. Στην αξιολόγηση των προτάσεων θα εκτιμηθεί η αξιοποίηση του 3d printer κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Το κάθε σχολείο θα πρέπει να αναλάβει την παραγωγή ενός ηλεκτρονικού ημερολογίου της προσπάθειας με τον εκτυπωτή και με τα συμπεράσματα από τη χρήση του εκτυπωτή, τα σχέδια μαθήματος, καθώς και τα σχέδια τυχόν αντικειμένων που έχουν κατασκευαστεί. Όλα τα προηγούμενα θα πρέπει να διατεθούν στη λογική των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων. Ο εκτυπωτής θα παραμείνει στο σχολείο που θα επιλεγεί τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016.

Η εκπαίδευση των  δασκάλων και μαθητών στην κατασκευή και στη χρήση του εκτυπωτή θα γίνει μέσα από σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα των fixers.gr στα ακόλουθα πρότυπα. Τα σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος Μαΐου. Το κόστος των αναλωσίμων εκτύπωσης θα πρέπει να το αναλάβει το κάθε σχολείο (περίπου 25 ευρώ ανά κιλό πρώτης ύλης πλαστικού).

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα έως την Κυριακή 15 Μαΐου 2016.

2 thoughts on “Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο κατασκευής 3d printer

  1. Λέγομαι Μανουέλα Βαμβακά και είμαι Πληροφορικός στο 12ο Δημ. Σχολ. Ηλιούπολης. Εφαρμόζω πρόγραμμα STEAM στο σχολείο μου και αναμένουμε την έγκριση για εκπόνηση σχεδίου με σύμπραξη ευρωπαϊκών σχολείων . Ένα από τα αντικείμενά μας είναι η 3d εκτύπωση. Μπορώ να αιτηθώ της προσφοράς σας;

Leave a Comment