ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Υπολογιστική σκέψη για όλους

EdTekPhoto.ashx Οι εξελίξεις στην πληροφορική έχουν επεκτείνει την ικανότητά μας για επίλυση προβλημάτων σε επίπεδο που ποτέ πριν δεν είχαμε φανταστεί, χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερες και νεότερες στρατηγικές. Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν και να εξασκήσουν νέες δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (CT) ώστε να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από όλες αυτές τις ραγδαίες αλλαγές στην τεχνολογία.

Η Διεθνής Εταιρία για την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (ISTE) και η Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (CSTA) συνεργάστηκαν σε ένα σχέδιο για να προετοιμάσει τους νέους εκπαιδευόμενους να εισαχθούν στην υπολογιστική σκέψη και να  αντιλαμβάνονται πώς τα σημερινά ψηφιακά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων του αύριο. Καθώς και οι δύο ενώσεις πιστεύουν ότι η υπολογιστική σκέψη είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της επιτυχίας των μαθητών και εκπαιδευτικών στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, παρέχουν ποικιλία πόρων, ελεύθερα, σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Υπολογιστική σκέψη: Δεξιότητες ψηφιακής εποχής για όλους

Για πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς πόρους και στο πλήρες άρθρο, εδώ.

Leave a Comment