ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ένας οδηγός αδειοδότησης ανοιχτού κώδικα από το GEANT

Το έργο Géant ( η συνεργασία των Ευρωπαϊκών Εθνικών Δικτύων Έρευνας και Εκπαίδευσης (NRENs) στοχεύει στην παροχή ενός οικοσυστήματος πληροφοριών υποδομών και υπηρεσιών για την προώθηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας σε παγκόσμια κλίμακα.

Τα Εργαλεία Λογισμικού του GÉANT σχηματίζουν μια στοίβα τεχνολογίας η οποία υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο ζωής ανάπτυξης λογισμικού από τη διαχείριση απαιτήσεων μέσω της διαχείρισης ζητημάτων/εργασίας έως το αποθετήριο πηγαίου κώδικα και μέσω της συνεχούς υπηρεσίας ενσωμάτωσης και εγκατάστασης έως το αποθετήριο δυαδικών αρχείων και την ανάπτυξη παραγωγής. Η στοίβα λογισμικού περιλαμβάνει Jira, Bamboo, Bitbucket, Sonarqube, Artifactory, qalab, Gitlab και άλλα εργαλεία. 

Όσον αφορά την αδειοδότηση ανοικτού κώδικα, το GÉANT παρέχει έναν οδηγό επιλογής και διαχείρισης αδειών λογισμικού, τονίζοντας τη σημασία και τα πλεονεκτήματα της αδειοδότησης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, τους όρους OSS και πολλές άλλες πτυχές. Αναλαμβάνει το πλέγμα ανάλυσης του βοηθού αδειοδότησης Joinup (JLA), το οποίο, όταν υπάρχει επιλογή άδειας, διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή της καταλληλότερης άδειας που ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική των προγραμματιστών και την κοινότητα χρηστών (τι, σύμφωνα με την άδεια, ένας δικαιοδόχος μπορεί, πρέπει ή δεν μπορεί να κάνει· το επίπεδο συμβατότητας, στήριξης και νομικού πλαισίου).

Ενώ επιτρέπονται όλες οι άδειες που έχουν πιστοποιηθεί από OSI, η Πολιτική του GÉANT συνιστά σε γενικές γραμμές τη χρήση αδειών permissive. Υποθέτουμε ότι αυτή η σύσταση οφείλεται στην επιθυμία να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ασυμβατότητας και να δοθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και συνδυασμού του καλυπτόμενου πηγαίου κώδικα. Ωστόσο, για να τηρηθεί η αρχή ότι ο πηγαίος κώδικας που πληρώνεται με δημόσιο χρήμα θα πρέπει να παραμείνει δημόσιος (ακόμη και στην περίπτωση των παράγωγων έργων), οι permissive άδειες δεν παρέχουν καμία εγγύηση.

Στο σημείο αυτό, ο οδηγός απεικονίζει την ιδιαίτερη θέση της άδειας EUPL-1.2, η οποία έχει το πλεονέκτημα «copyleft» για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του καλυπτόμενου κώδικα, προσφέροντας παράλληλα τη μέγιστη συμβατότητα με άλλες άδειες, για τον ελεύθερο συνδυασμό και τη σύνδεση στοιχείων που έχουν αδειοδοτηθεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά με την κάλυψη όλων των τρόπων διανομής, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως διανομής (SaaS).

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment