ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων

«Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0, της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των κινητών συσκευών για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων»

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους φορείς:

1.       Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ITYE Διόφαντος

2.       Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3.       Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

4.       Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

5.       Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

6.       Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α], Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Κρήτης

7.       Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, ΑΕΤΜΑ, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

8.       Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΔΙΦΕΤ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

στο πλαίσιο της επαγγελματικής βελτίωσης των eTwinners, θα υλοποιήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 τα παρακάτω διαδικτυακά μαθήματα (online lessons):

1.             Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης -Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού – Εργαλεία επικοινωνίας

2.             Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού

3.             Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων – Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία

4.             Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων

5.             Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο – Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

6.             Κινητές συσκευές 1 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Βασική χρήση

7.             Κινητές συσκευές 2 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Αξιοποίηση στην διδασκαλία μαθημάτων

8.             Scratch – Προγραμματισμός με αναφορές στην Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο

9.             Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Thymio

10.         Εκπαιδευτική ρομποτική στο Νηπιαγωγείο – Beebot

11.         Εκπαιδευτική ρομποτική στο σχολείο – Edison

12.         Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Arduino

13.         Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Raspberry

14.         Επιμόρφωση επιμορφωτών από απόσταση

 

Οργάνωση

Τα διαδικτυακά μαθήματα έχουν ως αντικείμενο την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0, της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των κινητών συσκευών για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία των μαθημάτων. Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στα σεμινάρια είναι είτε ελεύθερο λογισμικό είτε διατίθενται δωρεάν.

Κάθε εκπαιδευτικός κύκλος θα έχει διάρκεια περίπου 160 ωρών (6 μήνες). Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2021 και θα διαρκέσουν μέχρι και τον Μάιο 2022. Στα παραπάνω σεμινάρια  έχουμε 14.876 εγγραφές, από εκπαιδευτικούς eTwinners και θα λειτουργήσουν περισσότερες από 400 συνολικά  ηλεκτρονικές τάξεις με τους αντίστοιχους επιμορφωτές/συντονιστές.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό των σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle, ενώ υπάρχει υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της Κοινότητας της Πρακτικής των εκπαιδευτικών του eTwinning, που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση εργαλείων όπως forum, chat, μηνύματα μέσω του Moodle, email και τηλεδιάσκεψη.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμμετέχουν εθελοντικά και τα σεμινάρια είναι δωρεάν για τους επιμορφούμενους. Η ομάδα υποστήριξης του σεμιναρίου συγγράφει, αναρτά, διορθώνει και επικαιροποιεί το υλικό. Επίσης δημιούργησε και συντονίζει τις ηλεκτρονικές τάξεις και επιλύει προβλήματα των επιμορφούμενων. Παράλληλα, η ομάδα εκπαιδευτών – βαθμολογητών, αποτελείται από 400 εκπαιδευτικούς, που εμψυχώνει τους επιμορφούμενους και βαθμολογεί τις δραστηριότητες.

Κάθε εβδομάδα θα «ανεβαίνει» το υλικό μιας καινούργιας διδακτικής ενότητας και απαιτούνται από τους συμμετέχοντες η υποβολή δραστηριοτήτων σχετικών με την αντίστοιχη ενότητα. Η ύλη των διαδικτυακών μαθημάτων συνδιαμορφώνεται από όλη την κοινότητα μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Ως εκπαιδευτές συμμετέχουν οι παλαιότεροι εκπαιδευόμενοι.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε διαδικτυακού μαθήματος, η οποία συνίσταται στην επιτυχή υποβολή του 70% των εργασιών, κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να «κατεβάσει» τη βεβαίωση παρακολούθησής του από την πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό παραμένει μόνιμα διαθέσιμο για όλους τους εκπαιδευόμενους.

Εγγραφές σχολικού έτους 2021 – 2022

Στα σεμινάρια έχουμε τις παρακάτω εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά:

ΣεμινάριοΕγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί
I. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού – Εργαλεία επικοινωνίας2443
II. Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού2518
III. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων – Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία1623
IV. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων833
V. Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο – Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο956
Εκπαιδευτική Ρομποτική στο Νηπιαγωγείο – Beebot931
Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Arduino683
Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Edison188
Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Raspberry236
Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Thymio249
Κινητές συσκευές 1 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Βασική χρήση1005
Κινητές συσκευές 2 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Αξιοποίηση στην διδασκαλία μαθημάτων1657
Scratch – Προγραμματισμός με αναφορές στην Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο1554
Σύνολο εγγραφών14.876

Τα σεμινάρια παρακολουθούν εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και από όλες σχεδόν τις χώρες που υπάρχουν έλληνες εκπαιδευτικοί όπως Γερμανία, Βέλγιο, Αλβανία κλπ.

Μοντέλο Επιμόρφωσης 2021 – 2022

Τα διαδικτυακά μαθήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για την υλοποίηση τους χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εργαλεία:

–          Για την ασύγχρονη επικοινωνία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle, ένα ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System) που χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαδικτυακών μαθημάτων.

–          Για την σύγχρονη επικοινωνία η open-source πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton, η οποία υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες με χρήση εικόνας και ήχου.

Τεχνική υποστήριξη

Για την υποστήριξη όλων των σεμιναρίων χρησιμοποιούνται οι υποδομές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με virtual servers για την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle και την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBluebutton. Η εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία όλων των servers υποστηρίχθηκε και από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Ποσοστό επιτυχόντων στη σχολική χρονιά 2020 – 2021

Συνολικά το ποσοστό επιτυχίας είναι 68%. Δηλαδή είχαμε μια διαρροή 32%, ποσοστό που θεωρείται πάρα πολύ μικρό για εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούνται εθελοντικά. Από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν παρακολούθησαν τα σεμινάρια οι πλειοψηφία δεν τα ξεκίνησε καθόλου.

Αξιολόγηση σεμιναρίων

Τα σεμινάρια αξιολόγησαν περισσότεροι από 4.000 εκπαιδευτικοί με πολύ καλά αποτελέσματα. Η τελική αξιολόγηση έγινε με ένα μεγάλο ερωτηματολόγιο όπου οι επιμορφούμενοι αξιολόγησαν την πλατφόρμα, το υλικό, τους επιμορφωτές, τα σεμινάρια, αν αξιοποιήθηκαν στην διδασκαλία, την επικοινωνία και πολλά άλλα. Παράλληλα οι επιμορφούμενοι αξιολογούσαν στο τέλος κάθε εβδομάδας το υλικό. Στις αξιολογήσεις αυτές με 10θμια κλίμακα η συντριπτική πλειοψηφία των εβδομάδων αξιολογήθηκαν από 8,5 έως 9,7.

Παρακάτω παρατίθενται απόψεις επιμορφούμενων για τα σεμινάρια:

” Το ταξίδι ήταν ΥΠΈΡΟΧΟ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΌ, ΠΟΛΎΚΑΡΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΠΆΝΤΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΌ με όλη την Covid19 κατάσταση που βιώνουμε

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική θεματολογία του σεμιναρίου! Πράγματι ηταν όσα θα ήθελα να μάθω και ακόμη περισσοτερα, αλλα χωρις να γνωρίζω ότι ηθελα να τα μαθω!! Δηλαδη ήταν καλύτερο απο ότι προσδοκούσα!!

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ! Ήταν η πιο ωραία εμπειρία κ μάθαμε πάρα πολλά νέα περιβάλλοντα! Σας ευχαριστώ άπειρα για αυτό το υπέροχο ταξίδι! Ανυπομονώ για την επόμενη χρόνια! 

Ευχαριστούμε από καρδιάς!

Ήταν ανέλπιστα ενδιαφέροντα και ουσιαστικά όσα έμαθα!!!

Σας ευχαριστούμε, κάνετε εξαιρετική δουλειά!!!           

Σας ευχαριστώ θερμά για τα υπέροχα σεμινάρια

Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζιμόπουλε. Η οργάνωση των σεμιναρίων είναι μια όαση καλής οργάνωσης και χρήσιμης μάθησης.

Απίστευτη δουλειά ρε συ και καταπληκτικό υλικό

Φέτος εκτός από επιμορφωτής ήμουν και επιμορφούμενος στο Arduino. Αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, είναι πως γενικά έχετε φτιάξει καταπληκτικό υλικό. Φαίνεται η απίστευτη και με πολύ μεράκι δουλειά που έχετε κάνει όλοι, σε όλες τις ομάδες.

Έχω απολαύσει πολύ αυτή μου τη συμμετοχή, και δεν σου κρύβω πως εκτός από επιμορφούμενος έχω μάθει και αρκετά πράγματα ως επιμορφωτής.

Παρακολουθώ τα σεμινάρια etwinning και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη .Μας έχουν δώσει τόσα εφόδια ειδικά τώρα στην διάρκεια της τηλεκπαίδευσης

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο και την ενέργεια για να τρέξετε όλα αυτά τα χρόνια τα σεμινάρια. Φέτος μπορώ να πω ότι μπόρεσα να  διατηρήσω ένα πολύ υψηλό επίπεδο στη διδασκαλία μου, διότι είχα αποκομίσει αρκετά εφόδια τα τελευταία χρόνια από τα σεμινάρια

Ευχαριστούμε γι’ αυτό το υπέροχο ταξίδι στον κόσμο της γνώσης. Πολλά συγχαρητήρια για όλα!

Σας ευχαριστούμε για όλα!!! Ήταν μια ουσιαστική και ευχάριστη νότα στα όσα ζήσαμε!!!!

Ευχαριστούμε πολύ για τα υπέροχα ταξίδια! Να είμαστε όλοι καλά να συνεχίζουμε…

θέλω και προσωπικά να σας ευχαριστήσω για την καταπληκτική δουλειά σας και το νοιάξιμό σας για όλους εμάς τους εκπαιδευτικούς των Κυκλάδων.

σε ευχαριστω για την ευκαιρια που που δοθηκε να εχω το ρολο επιμορφωτριας στα απλα ΤΕΛΕΙΑ σεμιναρια του etwinning

Πολύ αξιόλογο…μου άνοιξε τα μάτια κι ήταν και προφητικό γιατί είχα ασχοληθεί με την eclass κι όταν χρειάστηκε να την εφαρμόσω στην πράξη μου ήταν ήδη γνωστά…δεν χάθηκα στο χάος

Το μοναδικό σεμινάριο απ το οποίο έμαθα πραγματικά.. Συνδιαζει θεωρία με πράξη.. Πραγματικά αξίζει και θα το ξαναπαρακολουθησω..

Έχω παρακολουθησει έξι από αυτα..εξαιρετικά δομημένα ….κατατοπιστικό υλικό…..πολύ βατα…. Αρκεί να εχεις διαθεση να μελετάς το υλικό κάθε εβδομάδα….και να κάνεις τις εργασιες.

Το καλύτερο από όλα όσα έχω παρακολουθήσει. Τα έχω παρακολουθήσει όλα τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι ό,τι χρειάζεται κάθε εκπαιδευτικός ειδικά στις τωρινές καταστάσεις. Οι συνάδελφοι όλοι έχουν κάνει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ δουλειά. Αξίζει.

Απο όλα όσα έχω κάνει εξ αποστάσεως, νομίζω ότι είναι τα καλύτερα.

Φοβερή δουλειά των συναδέλφων !! Έχω κάνει 5 ή 6, ούτε θυμάμαι !

Από τα καλύτερα σεμινάρια που παρακολούθησα. σου τα συστήνω ανεπιφύλακτα!

Είναι ότι καλύτερο έχω κάνει σε σεμινάριο!!

Τα μόνα που αξίζουν.τα αλλά απλώς οδοντόβουρτσες

Ανεπιφύλακτα τα συστήνω. Όλες οι ενότητες εξαιρετικές, έρχεστε σε επαφή με μια πλειάδα εργαλείων. Αναλυτική παρουσίαση, δραστηριότητες εμπέδωσης και προτάσεις ένταξής τους στο μάθημα.

Άξιζε κάθε λεπτό.. ήταν εξαιρετικό.. θα κάνω και φέτος αίτηση για αλλά μαθήματα.. το προτείνω.. ήδη κατά το σχολικό έτος 2020-21 εφάρμοσα στις τάξεις μου πολλά από αυτά που διδάχτηκα στο σεμινάριο etwinning για το Thymio 🙂 “

Υπεύθυνος των σεμιναρίων,  Νίκος Τζιμόπουλος, ntzimop@sch.gr   

Leave a Comment