ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M – STE(A)M educators & education»

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δ.Ε.), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” (Ι.Τ.Υ.Ε.) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) / ερευνητική ομάδα DAISSy συνδιοργανώνουν Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M – STE(A)M educators & education».

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου των μελών της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας και της Ευρώπης, όπως και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων και των πολιτικών στο πεδίο της εκπαίδευσης STE(A)M, ώστε μέσα από τις εισηγήσεις εξειδικευμένων και διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να προκληθεί ένας γόνιμος διάλογος σχετικά με τις εξελίξεις της εφαρμογής της εκπαιδευτικής προσέγγισης STE(A)M στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές/τριες όλων των βαθμίδων που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση STE(A)M, ερευνητές/τριες και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, στελέχη εκπαίδευσης, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και σε οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις, τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα εφαρμογής της εκπαιδευτικής προσέγγισης STE(A)M.

Διεξαγωγή

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (στον βαθμό που οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν) στην Πάτρα και παράλληλα Διαδικτυακά από την Παρασκευή 07/05/2021 έως την Κυριακή 09/05/2021(ΠΣΚ του Θωμά).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όσα άτομα συμμετάσχουν θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Σημαντικές ημερομηνίες

Στο Συνέδριο είναι δυνατό να υποβληθούν επιστημονικές εργασίες, καλές πρακτικές καθώς και προτάσεις για ειδικής μορφής συνεδρίες, μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:

●        06 Απριλίου 2021: Υποβολή προτάσεων για ειδικής μορφής συνεδρίες

●        11 Απριλίου 2021: Υποβολή επιστημονικών εργασιών (πλήρη κείμενα) και καλών πρακτικών για κρίση

Όλες οι εργασίες και οι πρακτικές θα κριθούν με τυφλό σύστημα δύο κριτών (blind review) και όποιες γίνουν δεκτές για παρουσίαση, θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Υποβολή επιστημονικών εργασιών (στο easychair), πρακτικών STE(A)M (στο Αποθετήριο πρακτικών STEAMonEdu), ειδικών συνεδριών (με e-mail στο: steam2021conference@gmail.com).

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες στους ιστότοπους:

●        Ιστότοπος Συνεδρίου: https://steamonedu.eu/STEAM2021Conference

●        Ιστότοπος ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας: https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2216

●        Ιστότοπος Ε.Α.Π.: http://daissy.eap.gr/

Leave a Comment