ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Open EdTech Association | Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Ο οργανισμός “Open EdTech” αποσκοπεί στην δημιουργία και βελτίωση των υποδομών τεχνολογίας & εκπαίδευσης!

Ειδικότερα, ο “Open EdTech” αποτελείται από ανθρώπους από όλα τα μέρη του κόσμου τα οποία συνεργάζονται για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης και μακροχρόνιας τεχνολογίας η οποία θα βασίζεται σε ανοιχτό λογισμικό.

Οι δράσεις του οργανισμού αποσκοπούν στην υποστήριξη μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μέσων όλων των διαδικτυακών μορφών τηλεκπαίδευσης.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της προβολής και ανάδειξης έργων ανοιχτού λογισμικού που αφορούν εφαρμογές που δύναται να χρησιμοποιηθούν από διάφορους φορείς όπως: το υπουργείο Παιδείας, κυβερνητικές υπηρεσίες, νεοφυής και αναπτυξιακούς οργανισμούς, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φυσικά μαθητές!

Τέλος, ο οργανισμός αποσκοπεί :

  • Να διαδώσει την ανοιχτή τεχνολογία και συνολικότερα το λογισμικό ανοιχτού κώδικα στην εκπαίδευση
  • Να βοηθήσει στην χρηματοδότηση, ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων στην εκπαίδευση
Φωτογραφία από το πρώτο συνέδριο του Open EdTech Association στη Βαρκελώνη, Νοέμβριος 2019

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
ιστότοπος Open EdTech Association

Leave a Comment