ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ελεύθερο και Ανοιχτό Λογισμικό για σύγχρονη τηλεκπαίδευση στα σχολεία

Το lessons.sch.gr είναι μια νέα υπηρεσία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για σύγχρονη τηλεκαίδευση με το ελεύθερο λογισμικό Big Blue Button. Είναι σε HTML 5, που σημαίνει ότι λειτουργεί σε όλες τις συσκευές και κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες. Υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες της τηλεδιάσκεψης, διαμοίραση οθόνης, ψηφοφορία κλπ, αλλά υποστηρίζει και την δημιουργία ομάδων, δηλαδή την ομαδοσυνεργατική μάθηση.

Με τις υπάρχουσες υποδομές σε servers, αυτή τη στιγμή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των μαθητών της Γ Λυκείου για σύγχρονη τηλεδιάσκεψη. Αν δοθούν περισσότερες υποδομες για servers στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο θα μπορέσει να στηρίξει και τις υπόλοιπες τάξεις χωρίς κάποιο επιπρόσθετο κόστος ή δεσμεύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες. 

Το BigBlueButton είναι ένα ανοιχτού κώδικα web conferencing system το οποίο υποστηρίζει τον διαμοιρασμό διαφανειών (PDF and ODP/PPT), βίντεο, whiteboard, chat, voice, και επιφάνειας εργασίας.

Επιτρέπει την διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων μέσα από το Web, και φυσικά έχει όλη την δυναμική εξέλιξη, που μπορεί να έχει ένα έργο ανοικτού λογισμικού. Το όραμα είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης μιας τηλεδιάσκεψης τόσο απλά, όσο είναι το πάτημα ενός μεγάλου μπλέ κουμπιού. Aπό το όραμα αυτό, προήλθε και τό όνομα του έργου, Bigbluebutton.org.

Το λογισμικό αποτελείται από δεκατέσσερα τμήματα που όλα είναι ανοικτό λογισμικό. Στην πλατφόρμα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής (είτε με video, είτε μόνο με ήχο), εμφάνιση των διαφανειών της παρουσίασης σε όλους τους συμμετέχοντες, συνομιλίες δημόσιες ή προσωπικές (chat), συνομιλία με web camera και η δυνατότητα εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας του υπολογιστή του ομιλιτή. Υπάρχουν τρεις διακριτοί ρόλοι στην πλατφόρμα, του συμμετέχοντα, του ομιλητή, και του διαχειριστή.

 Ο συμμετέχων, απλά, μπορεί να παρακολουθεί την παρουσίαση και να συζητά μέ άλλους συμμετέχοντες μέσω των εργαλείων συζήτησης.

Ο ομιλητής έχει ότι και οι συμμετέχοντες, και επιπλέον την δυνατότητα φόρτωσης παρουσιάσεων και εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας του.

Ο διαχειριστής μπορεί να κάνει όλα τα προηγούμενα, και να μετατρέπει τους συμμετέχοντες σε παρουσιαστές.

 Οι δυνατότητες του συμμετέχοντα είναι: “ανύψωση χεριού”, δυνατότητα επικοινωνίας με τους άλλους συμμετέχοντες, μετακίνηση από διαφάνεια σε διαφάνεια, δημόσια και ιδιωτική συνομιλία, εμφάνιση των συμμετεχόντων στην οθόνη μέσω web camera.

 Ο ομιλητής μπορεί να “κόβει”, τους συμμετέχοντες, να μοιράζεται ένα αρχείο pdf, και να μοιράζεται την επιφάνεια εργασίας του.

Ο διαχειριστής δε, μπορεί να μετατρέψει ένα συμμετέχοντα σε παρουσιαστή

Leave a Comment