ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα Basic ICT Skills

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), στο πλαίσιο των δράσεων του για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τις ανοιχτές τεχνολογίες αναζητά συνεργάτες για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται με άδεια CC-BY-SA. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να διαμορφωθεί στην πλατφόρμα moodle (elearn.ellak.gr).

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτών με παραδείγματα/βοηθήματα και ασκήσεις τόσο για την παρακολούθηση των μαθημάτων με τη φυσική παρουσία εκπαιδευτών και μαθητών όσο και για την παρακολούθηση των μαθημάτων χωρίς φυσική παρουσία (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Το εκπαιδευτικό υλικό αφορά το νέο μάθημα “Basic ICT Skills” και αφορά την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 48 ωρών (16 ενότητες των 3 ωρών) στα αγγλικά και στα ελληνικά για μαθητές άνω των 18 ετών.  Οι συνεργάτες θα πρέπει να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει ήδη στο elearn.ellak.gr (Use of LibreOffice for an office automation environment), δείτε και ενδεικτικά τα προτεινόμενα περιεχόμενα του νέου μαθήματος:

  • Χρήση Υπολογιστή και Ίντερνετ, τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών
  • Δημιουργία/χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Βιογραφικού με το europass
  • Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου (Libre Office)

Εκτός από την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους θα πρέπει να παραχθεί και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό και βοηθητικό υλικό για τους εκπαιδευτές που θα διδάξουν το μάθημα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν:

  1. αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου και για τα 16 μαθήματα που προτείνουν να αναπτύξουν (αναφέροντας το υλικό που θα καλύπτει κάθε μάθημα (μαθησιακοί στόχοι και γνώσεις) αλλά και τι θα περιλαμβάνει το υλικό (πχ. κείμενο, εικόνες, βίντεο, ασκήσεις, αξιολόγηση, πηγές, βοηθήματα, κλπ) λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μάθημα θα είναι 3 διδακτικές ώρες),
  2. χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού,
  3. συνολικό κόστος,
  4. αναλυτικό βιογραφικό, (να περιληφθεί στο βιογραφικό και η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις προώθησης των ανοιχτών τεχνολογιών)

στο hr@eellak.gr έως τις 25 Απριλίου με θέμα “Προσφορά για Εκπαιδευτικό Υλικό”, οι συνεργάτες της ΕΕΛΛΑΚ θα καλούνται να συμμετέχουν και σε εθελοντικές δράσεις προώθησης των ανοιχτών τεχνολογιών.


Full description of code+create. All calls of code+create.

Social Media of code+create

Facebook Page: https://facebook.com

Twitter Account: https://twitter.com

Instagram: https://www.instagram.com


 

Leave a Comment