ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα Web Design and Web Development

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), στο πλαίσιο των δράσεων του για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τις ανοιχτές τεχνολογίες αναζητά συνεργάτες για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται με άδεια CC-BY-SA. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να διαμορφωθεί στην πλατφόρμα moodle(elearn.ellak.gr).

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτών με παραδείγματα/βοηθήματα και ασκήσεις τόσο για την παρακολούθηση των μαθημάτων με τη φυσική παρουσία εκπαιδευτών και μαθητών όσο και για την παρακολούθηση των μαθημάτων χωρίς φυσική παρουσία (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Το εκπαιδευτικό υλικό αφορά το νέο μάθημα “Web Design and Web Development” και αφορά την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 72 ωρών (24 ενότητες των 3 ωρών) στα αγγλικά για μαθητές 18 – 30 ετών.  Οι συνεργάτες θα πρέπει να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει ήδη στο elearn.ellak.gr (Web Design and Digital Content Production & WEB II – Advanced design course), δείτε το κάλεσμα για μαθητές εδώ και ενδεικτικά περιεχόμενα του νέου μαθήματος εδώ.

Εκτός από την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους θα πρέπει να παραχθεί και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό και βοηθητικό υλικό για τους εκπαιδευτές που θα διδάξουν το μάθημα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν:

  1. αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου και για τα 24 μαθήματα που προτείνουν να αναπτύξουν (αναφέροντας το υλικό που θα καλύπτει κάθε μάθημα (μαθησιακοί στόχοι και γνώσεις) αλλά και τι θα περιλαμβάνει το υλικό (πχ. κείμενο, εικόνες, βίντεο, ασκήσεις, αξιολόγηση, πηγές, βοηθήματα, κλπ) λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μάθημα θα είναι 3 διδακτικές ώρες),
  2. χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού,
  3. συνολικό κόστος,
  4. αναλυτικό βιογραφικό.

στο hr@eellak.gr έως τις 26 Αυγούστου με θέμα “Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα Web Design and Web Development”.


H περιγραφή του code+create στα Αγγλικά.  Όλες οι προσκλήσεις του code+create.

Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: https://facebook.com

Twitter Account: https://twitter.com

Instagram: https://www.instagram.com

-.-

Leave a Comment