ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σεμινάρια ελεύθερου λογισμικού – λογισμικού ανοιχτού κώδικα σε 70 Ιρανούς φοιτητές στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού έργου

Το έργο GRADANA (Ιmprove entrepreneurship competences of Iranian graduates in Data Analysis), ενταγμένο στο πρόγραμμα ERASMUS+, έχει σαν στόχο να εκπαιδεύσει Ιρανούς φοιτητές σε θέματα ανάλυσης δεδομένων, ώστε να μειωθεί το κενό μεταξύ των Ιρανικών Πανεπιστημίων και των απαιτήσεων στην πράξη στον τομέα αυτό. Ένα από τα αντικείμενα του έργου είναι και η κατανόηση και εκμετάλλευση του μεγάλου όγκου πληροφορίας που παρέχουν τα έργα ΕΛΛΑΚ σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο του έργου οργανώνονται δύο σχολεία διαρκείας δύο εβδομάδων το καθένα. Το πρώτο σχολείο διοργανώθηκε με επιτυχία στη Βόννη (http://gradana.csd.auth.gr/1st-gradana-school/) τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ειδικότερα, στις 14/2/2018 έγινε από τον κ. Σταμέλο διάλεξη 6 ωρών για το ΕΛΛΑΚ σε 70 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των κυριότερων Ιρανικών Πανεπιστημίων. Το θεωρητικό μέρος (πρώτο τρίωρο) βασίστηκε στο σύγγραμα της ομάδας του κ. Σπινέλλη “Open Source Software: A Survey from 10,000 Feet” και πρόσφερε μία γενική εισαγωγή στο ΕΛΛΑΚ με έμφαση στα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα του. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τρίωρου, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν έργα ΕΛΛΑΚ της επιλογής τους και να μελετήσουν το σύστημα διακυβέρνησης τους, τα χαρακτηριστικά των κοινοτήτων τους, τις πληροφορίες που αυτά παρέχουν (χρησιμοποιήθηκε η επιλογή Insights στο GitHub) και να προχωρήσουν σε μία πρώτη αξιολόγηση τους χρησιμοποιώντας μοντέλα όπως το QSOS ή το μοντέλο Midha-Palvia.

Οι φοιτητές έδειξαν ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις τους αφορούσαν τη δυνατότητα μόχλευσης των έργων ΕΛΛΑΚ ώστε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, τα πλεονεκτήματα του ΕΛΛΑΚ σε σχέση με το κλειστό λογισμικό και συγκεκριμένες εφαρμογές ΕΛΛΑΚ. Το δεύτερο σχολείο προγραμματίζεται να γίνει τον Ιούνιο στη Βιέννη, και εκεί ο Δρ. Απόστολος Αμπατζόγλου θα αναπτύξει θέματα μετρήσεων και επαναχρησιμοποίησης του κώδικα ΕΛΛΑΚ. Τέλος αντιπροσωπία του ΑΠΘ θα επισκεφθεί το Ιράν στο διάστημα 4-8 Μαΐου (Τεχεράνη, Καζβίν) με στόχο να θέσει και θέματα διάδοσης και χρήσης ΕΛΛΑΚ στο Ιράν.

Ι. Σταμέλος

Καθηγητής ΑΠΘ

Μέλος ΔΣ ΕΛΛΑΚ

Leave a Comment