ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ολοκληρώθηκε η διάθεση τρισδιάστατων εκτυπωτών σε πέντε Σχολεία

Ο Οργανισμός Ανοιχτών  Τεχνολογιών  ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με την Openwise, διέθεσε τρισδιάστατους εκτυπωτές (3d printers) σε πέντε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια για να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία μέχρι και το τέλος του 2018.

Στο ανοιχτό κάλεσμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος δήλωσαν συμμετοχή πάνω από 60 σχολεία, ενώ τα πέντε σχολεία που επιλέχθηκαν για φέτος είναι τα:

  • 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας)
  • Γυμνάσιο Κρόκου Κοζάνης
  • 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων
  • 2o Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
  • Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Βασικός στόχος της δράσης είναι η εισαγωγή στη χρήση εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού σχεδιασμού και τρισδιάστατων εκτυπωτών στην εκπαίδευση. Εκτός από την εισαγωγή στην τεχνολογία των τρισδιάστατων εκτυπωτών  η δράση στοχεύει στη διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών πρακτικών και ανοιχτού περιεχομένου με την συμβολή όλων των συμμετεχόντων.

Κάθε Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο που συμμετέχει στη δράση, έχει αναλάβει την τακτική ενημέρωση ενός ηλεκτρονικού ημερολογίου των εργασιών μαθητών και εκπαιδευτικών. Επίσης θα δημιουργήσει σχέδια μαθήματος και σχέδια αντικειμένων που θα κατασκευάσει με τον εκτυπωτή, και θα τα διαθέσει ως Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, ελεύθερα για αξιοποίηση από οποιονδήποτε το επιθυμεί σε ειδική σελίδα του σχολείου του στο https://oer.ellak.gr/ .

Το ανοιχτό λογισμικό, το ανοιχτό υλικό (open hardware) και το ανοιχτό περιεχόμενο μπορούν να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και της έρευνας  στη χώρα μας.

Leave a Comment