ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

SELFIE: Ένα εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών από τα σχολεία

Κάθε μέρα σε ολόκληρη την Ευρώπη τα σχολεία χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση με νέους και συναρπαστικούς τρόπους. Ωστόσο, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας μπορεί να είναι σύνθετη και να λειτουργεί καλύτερα όταν εμπλέκεται ολόκληρη η σχολική κοινότητα.

Το έργο  SELFIE (“Self-reflection on effective learning by fostering innovation through educational technology”) είναι ένα νέο εργαλείο που αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που βοηθούν τα σχολεία να αξιολογούν τη χρήση της τεχνολογίας για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Το εργαλείο SELFIE βασίζεται στο framework for digitally competent organisations  το οποίο καθορίζει επτά τομείς που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως οι ηγετικές και διαχειριστικές πρακτικές, οι υποδομές, το περιεχόμενο και το πρόγραμμα σπουδών και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Πώς λειτουργεί;

Οι καθηγητές, οι μαθητές και οι διευθυντές σχολείων απαντούν σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνολογία στο σχολείο τους. Κάθε σχολείο μπορεί να προσαρμόσει το εργαλείο προσθέτοντας ερωτήσεις ανάλογα με το περιεχόμενό του. Κάθε σχολείο λαμβάνει μια εξατομικευμένη αναφορά σχετικά με το πού βρίσκεται όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες για μάθηση. Αυτή η αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει στην έναρξη διαλόγου μέσα στην σχολική κοινότητα για τρόπους βελτίωσης. Η πρόοδος μπορεί να μετρηθεί με την πάροδο του χρόνου.

Όλα τα δεδομένα από την SELFIE είναι ανώνυμα και δεν μπορούν να συνδεθούν σε μεμονωμένους μαθητές ή καθηγητές. Κάθε σχολείο είναι ο ιδιοκτήτης της έκθεσης SELFIE που δεν την μοιράζεται με άλλους. Μια πρώτη έκδοση του εργαλείου SELFIE αναπτύχθηκε το 2017 σε συνεργασία με 5000 διευθυντών σχολείων, καθηγητών και μαθητών σε 650 σχολεία από 14 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Εσθονία, Βέλγιο [Φλάνδρα], Δανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Φινλανδία, Σερβία και Γεωργία και Ηνωμένο Βασίλειο στη Βόρεια Ιρλανδία).

Αναλυτικότερα

Tο SELFIE θέτει ερωτήσεις στους επικεφαλής των σχολείων, τους δασκάλους και τους μαθητές και με βάση αυτά τα σχόλια παρέχει μια εικόνα, δηλαδή ένα SELFIE: ένα στιγμιότυπο των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του σχολείου στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για μάθηση. Μπορείτε να δείτε ποιο είναι το σχολείο σας και, από εκεί, να αποφασίσετε τι θέλετε να βελτιώσετε και να δημιουργήσετε τη δική σας στρατηγική.

Το  SELFIE επικεντρώνεται στη μάθηση παρά στην τεχνολογία. Ως εκ τούτου, εξετάζει όλες τις διαστάσεις:  στρατηγική του σχολείου, πρακτικές διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, υποδομές, προγράμματα σπουδών κτλ. και περιλαμβάνει όλους τους βασικούς συντελεστές της διαδικασίας της μάθησης: τους διευθυντές των σχολείων, τους καθηγητές και, φυσικά, τους μαθητές.

Μιας και εστιάζεται στην πρόοδο του σχολείου, το SELFIE  μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε σχολείο, όχι μόνο από εκείνα που είναι “ψηφιακά  προχωρημένα” ή εξαιρετικά καινοτόμα. Ακόμα επειδή προφανώς τα σχολεία δεν είναι όλα τα ίδια, το SELFIE επιτρέπει την προσαρμογή του ερωτηματολογίου, όπου κάθε σχολείο μπορεί να επιλέξει και ακόμα να προσθέσει τις δικές του ερωτήσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στους δικούς του στόχους.

 

Στο τέλος  δημιουργείται το SELFIE School Report, ένα στιγμιότυπο όπου παρουσιάζονται με γραφικό τρόπο τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες και οι περιοχές βελτίωσης του σχολείου. Όπως και σε ένα πραγματικό selfie, όσοι περισσότεροι συμμετέχουν στο SELFIE, τόσο πιο σαφής και  ακριβής θα είναι το SELFIE του σχολείου τους.

Το SELFIE School Report μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για διάλογο εντός της σχολικής κοινότητας, για τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών για καλύτερη μάθηση και για σύγκριση σε ετήσια βάση.

 

Διαβάστε περισσότερα για το SELFIE στο https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool

 

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu/education/tools/selfie_en

Leave a Comment