ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός του «Scratch Coding: Προγραμματίζω – Δημιουργώ – Μαθαίνω με το Scratch» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ολοκλήρωσε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για οπτικό προγραμματισμό με τη μέθοδο μεικτής μάθησης: «Προγραμματίζω – Δημιουργώ – Μαθαίνω με το Scratch». )

Το πρόγραμμα αφορούσε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με κύρια μέριμνα να επιμορφωθούν εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές αυτών σε απομακρυσμένες περιοχές. Σκοπός του ήταν η εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού σε περιβάλλον Scratch, ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον εκμάθησης προγραμματισμού για παιδιά και αρχάριους που βοηθά τον αρχάριο χρήστη να κατανοήσει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού αναπτύσσοντας εφαρμογές με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οργανώθηκε σε κύκλους επιμορφωτικών σεμιναρίων και πραγματοποιήθηκε κυρίως με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Το διδακτικό υλικό (κείμενο, βίντεο, δραστηριότητες, τεστ αξιολόγησης, χώροι συζητήσεων, ερωτηματολόγια) ήταν διαθέσιμα στους επιμορφούμενους σε ηλεκτρονική μορφή μέσω πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα ολοκλήρωσαν με επιτυχία 560 εκπαιδευτικοί και 270 μαθητές. Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, συντελεστές του προγράμματος, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι προοπτικές του προγράμματος και βραβεύτηκαν εκπαιδευτικοί και μαθητές που δημιούργησαν την καλύτερη εφαρμογή στο scratch.

Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Βασίλειος Σ. Βερύκιος, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος (ΙΣΝ), ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του εκπαιδευτικού προγράμματος (scratchcoding.eap.gr) καθώς και στον ιστότοπο του ΕΕΥΕΜ (eeyem.eap.gr).

Leave a Comment