ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

PHET Interactive Presentations: Eνίσχυση της μάθησης μέσα από διαδραστικές προσομοιώσεις και παιχνίδια

Η PHET Interactive Presentations είναι μια σελίδα με διαδραστικές προσομοιώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά για μαθήματα όπως η Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία και τα Μαθηματικά. Δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο με σκοπό την ενίσχυση της μάθησης  μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες ανακαλυπτικού χαρακτήρα.

Το «PhET (Physics Education Technology) project» περιλαμβάνει ένα σύνολο διαδραστικών προσομοιώσεων φυσικών φαινομένων. Όλες οι προσομοιώσεις PhET είναι ελεύθερα διαθέσιμες με άδεια χρήσης Creative Commons CC- BY, από τον ιστοχώρο PhET (http://phet.colorado.edu/) και είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν και να ενσωματωθούν στη διδασκαλία.
Σήμερα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό προσομοιώσεων κυρίως για τη φυσική και τη χημεία αλλά και για τη βιολογία και τα μαθηματικά. Περιλαμβάνει επίσης και προσομοιώσεις φαινομένων από ερευνητικά πεδία αιχμής.

Οι προσομοιώσεις είναι γραμμένες σε γλώσσα HTML 5,  (υπάρχουν και παλαιότερες γραμμένες  σε Java και Flash) και μπορούν να “τρέξουν” με τη χρήση ενός τυπικού φυλλομετρητή.  Η κάθε προσομοίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας από τον ιστοχώρο του PhET είτε να κατεβεί και να αποθηκευθεί στο υπολογιστή, ώστε να αναπαραχθεί και εκτός σύνδεσης.
Ο σχεδιασμός των προσομοιώσεων έγινε με βάση αρχές που έχουν προκύψει από την έρευνα για το πώς μαθαίνουν οι μαθητές, καθώς και από συνεντεύξεις και αξιολογήσεις μέσα στην τάξη. Οι προσομοιώσεις ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση με τον άμεσο χειρισμό -click and drag- με μεταβολείς και με κουμπιά ελέγχου και αξιοποιούν τις δυνατότητες όλων των κατηγοριών αναπαράστασης (διανυσματική, αλγεβρική, γραφική, προσομοίωση, πίνακες τιμών…). Επίσης, στις προσομοιώσεις είναι διαθέσιμα και όργανα μέτρησης, όπως βολτόμετρα, θερμόμετρα αλλά και χάρακας, που επιτρέπουν στο χρήστη και την ποσοτική διερεύνηση των φυσικών φαινομένων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως σε παρουσίαση στο πλαίσιο μιας διάλεξης, σε δραστηριότητες μικρών ομάδων μαθητών ή στο εργαστήριο, τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο και το λύκειο.

Μέσα στη σελίδα μπορεί κανείς να βρει μια μεγάλη ποικιλία προσομοιώσεων κατηγοριοποιημένες ανά γνωστικό αντικείμενο και επίπεδο σπουδών. Οι διαδραστικές προσομοιώσεις μπορούν να ‘τρέξουν’ μέσα από τη σελίδα του Πανεπιστημίου αλλά και να ενσωματωθούν σε κάθε εκπαιδευτικό blog μέσω κώδικα embed. Ένα σημαντικό στοιχείο αναφορικά με την ευχρηστία των προσομοιώσεων αυτών είναι η υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας ανάμεσα σε δεκάδες ακόμα άλλες γλώσσες.  Υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά εγχειρίδια δραστηριοτήτων στα ελληνικά και μια μεγάλη κοινότητα εκπαιδευτικών, που χρησιμοποιεί και στηρίζει ενεργά το PHET.

Ο πηγαίος κώδικας HTML5 και Javascript του PHET  είναι διαθέσιμος στην σελίδα του PhET στο GitHub, ενώ όλες οι προσομοιώσεις διατίθενται με ελεύθερη άδεια χρήσης CC-BY.

 

Πηγές άρθρου:

https://phet.colorado.edu/el/

bepipedo2-ekse.cti.gr

http://edtech.gr

Leave a Comment