ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παρουσιάσεις από την εκδήλωση “Εκπαίδευση σε 3 διαστάσεις- Παραδείγματα χρήσης εκτυπωτών τρισδιάστατων αντικείμενων στην εκπαίδευση»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση Εκπαίδευση σε 3 διαστάσεις- Παραδείγματα χρήσης εκτυπωτών τρισδιάστατων αντικείμενων στην εκπαίδευση”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 09 Ιουνίου στο κτίριο του Innovathens, και την παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον αρκετοί εκπαιδευτικοί από σχολεία της Ελλάδας και χρήστες που ενδιαφέρονται για τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι τεχνολογικές, οι εκπαιδευτικές και οι παιδαγωγικές πτυχές και τα σενάρια χρήσης από 3 από τα 5 σχολεία τα οποία χρησιμοποίησαν κατά την σχολική περίοδο 2016 -2017 τους  3d εκτυπωτές που διέθεσαν ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών  ΕΕΛ/ΛΑΚ και η Openwise μετά από ανοιχτό κάλεσμα,

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών  ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με την Openwise,  θα αναρτήσουν μέσα στο καλοκαίρι ένα νέο ανοιχτό κάλεσμα διάθεσης 3D εκτυπωτών για σχολεία που ενδιαφέρονται να εντάξουν την τρισδιάστατη εκτύπωση στην εκπαιδευτική διαδικασία στην επόμενη σχολική περίοδο (2017-2018).

Στους παρακάτω δεσμούς μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών των σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση

 

Leave a Comment