ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μάθηση και Διδασκαλία στο #Cloud – #gredu

RSC-Logo_Official_trans Το εγχειρίδιο Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud παρέχει πληροφορίες για μια καινοτόμο εκπαιδευτική εργασία που πραγματοποιήθηκε από 12 Ευρωπαϊκά σχολεία αγροτικών περιοχών, από Νηπιαγωγείο έως Λύκειο. Στα σχολεία αυτά διάφορες μαθησιακές στρατηγικές, σε συνδυασμό με τεχνολογικές μεθόδους διδασκαλίας, παρείχαν πληθώρα οικονομικών λύσεων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των απομονωμένων σχολείων σε αγροτικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη.

Η εργασία εξέτασε τη χρήση τεχνολογιών, όπως το cloud computing, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και συσκευές κινητής τηλεφωνίας για να στηρίξει τη συνεργατική μάθηση στα σχολεία με επίκεντρο την έρευνα και το μαθητή. Το εγχειρίδιο περιγράφει επίσης τις εκπαιδευτικές και τεχνολογικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς επίσης και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, τον αντίκτυπο στους συμμετέχοντες και τις προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης. Στόχος του είναι να γίνει ένας πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή και εξέλιξη αυτής της προσέγγισης σε άλλα αγροτικά ή απομονωμένα σχολικά δίκτυα.

Το εγχειρίδιο διανέμεται με ανοιχτή άδεια, περιλαμβάνει την εκτυπωμένη και την ψηφιακή του μορφή, καθώς επίσης και το πακέτο πηγών, όλα διαθέσιμα υλικά στην ιστοσελίδα του έργου: www.rsc-project.eu.

Πολλές Ευρωπαϊκές περιοχές, εξαιτίας της γεωγραφίας και της ιστορίας τους, χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά διασκορπισμένων και συχνά απομονωμένων κοινοτήτων με ολιγάριθμους πληθυσμούς. Συνήθως αυτές οι περιοχές είναι αγροτικές, ορεινές ή νησιωτικές.


Τα κράτη-μέλη και οι τοπικές αρχές εκπαίδευσης έχουν δώσει βαρύτητα στην παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο και στις ψηφιακές τεχνολογίες, όπως και στο να γεφυρωθεί το χάσμα του γραμματι- σμού στα σχολεία που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες (π.χ. τα απομονωμένα σχολεία αγροτικών περιοχών).

Οι εθνικές και τοπικές διοικητικές αρχές παρέχουν διάφορες λύσεις έτσι ώστε όλα τα παιδιά που προέρχονται από τέτοιες περιοχές να έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν το σχολείο και να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να μετακινούνται καθημερινά σε μεγαλύτερες πόλεις ή αστικά κέντρα για να πάνε σχολείο. Σε άλλες περιπτώσεις, απομονωμένα σχολεία αγροτικών περιοχών έχουν διατηρη- θεί με λίγους εγγεγραμμένους μαθητές.

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε πέντε γλώσσες στο http://rsc-project.eu

Leave a Comment