ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

SlideWiki: Μια ανοιχτή συνεργατική πλατφόρμα δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου

Tο SlideWiki είναι μια πλατφόρμα Web που διευκολύνει τη συνεργασία γύρω από εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Μέσω του SlideWiki οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να συνεργάζονται πάνω σε διαφάνειες και να οργανώνουν τις διαφάνειες των παρουσιάσεων τους. Το SlideWiki είναι μια πλατφόρμα, όπου οι κοινότητες των δασκάλων, καθηγητών και των πανεπιστημιακών έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν εξελιγμένες παρουσιάσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου με ένα συνεργατικό τρόπο.

Για παράδειγμα, για νεοεμφανιζόμενα πεδία της έρευνας, μια συνεργατική πλατφόρμα, όπως το SlideWiki επιτρέπει τη διάδοση του περιεχομένου και την εκπαίδευση των διδακτορικών φοιτητών και των peer-researchers πιο γρήγορα, αφού το βάρος της δημιουργίας και η διάρθρωση του νέου πεδίου μπορεί να κατανεμηθεί ανάμεσα σε μια μεγάλη κοινότητα. Οι ειδικοί από τις επιμέρους πτυχές του νέου τομέα μπορούν να επικεντρωθούν στη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου σε συγκεκριμένο τομέα της ειδικότητάς τους και αυτό το περιεχόμενο μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί με άλλο περιεχόμενο, εκ νέου δομημένο .

14125.37

Το SlideWiki στοχεύει να εκμεταλλευτεί τη σοφία, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα του πλήθους για τη δημιουργία ποιοτικού, πλούσιου, και συμμετοχικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το SlideWiki ενισχύει τις κοινότητες των εκπαιδευτικών με την κοινή χρήση και την επαναχρησιμοποίηση εξελιγμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου με ένα πραγματικά συνεργατικό τρόπο.

Υπάρχουσες παρουσιάσεις μπορούν να εισαχθούν και να μετατραπούν σε διαδραστικά μαθήματα με τη χρήση HTML και LaTeX. Όλο το περιεχόμενο του SlideWiki έχει revision control, επιτρέποντας έτσι στους χρήστες να αναθεωρήσoυν, να προσαρμόσουν , να ανακατέψουν όλο το περιεχόμενο ή και να δημιουργήσουν τα δικά τους θέματα παρουσίασης

Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα να να συνδεθούν ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης  σε κάθε διαφάνεια και να συγκεντρώνονται στο τέλος της παρουσίασης σε ένα ολοκληρωμένο τεστ αυτοαξιολόγησης. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους θέματα παρουσίασης.  Ακόμα το Slidewiki υποστηρίζει την ημι-αυτόματη μετάφραση των μαθημάτων σε περισσότερες από 50 γλώσσες.

On the Internet platform “SlideWiki,” users can prepare, optimize and translate presentations collectively, just like Wikipedia, the platform on which it is modeled. Currently presentations from the field of information technology predominate. However, the portal is open to users from all scientific disciplines, along with industry as well.

  Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του SlideWiki:

 • Επεξεργασία διαφανειών WYSIWYG
 • Ενσωμάτωση LaTeX / MathML
 • Πολυγλωσσική υποστήριξη / ημι-αυτόματη μετάφραση σε 50 γλώσσες
 • Εισαγωγή PowerPoint / HTML
 • Επισήμανση πηγαίου κώδικα μέσα σε διαφάνειες
 • Δυναμικά θέματα CSS και μεταβάσεις
 • Δραστηριότητες κοινωνικής δικτύωσης
 • Πλήρης revisioning και διακλάδωση των διαφανειών
 • E-Learning με ερωτηματολόγια αυτο-αξιολόγησης
 • Πηγές, παραπομπές και παρακολούθηση απόδοσης αναφοράς
 • Συγχρονισμός και τηλεχειρισμός παρουσιάσεων

Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα του SlideWiki αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του, όπως η ενσωμάτωση και η ανταλλαγή περιεχομένου και από άλλες εκπαιδευτικές πλατφόρμες  (Moodle, OpenCast κοκ) , η διαδραστική επεξεργασία με html5   και την προσθήκη πολλών λειτουργιών ακόμα.

 Περισσότερες πληροφορίες για το SlideWiki μπορείτε να βρείτε στο http://slidewiki.org/

Leave a Comment