ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός σεμιναρίων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων το σχολικό έτος 2015-2016

Το κέντρο πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  ( ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 διοργάνωσε με επιτυχία τα παρακάτω σεμινάρια «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία» Υλοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 12/10/2015 μέχρι 1/4/2016 τα παρακάτω εξ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη … Read more

Απολογισμός του σεμιναρίου «Χρήση Web 2.0 εργαλείων στην διδακτική πράξη» από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων

Από 26/10/2015 μέχρι 9/12/2015 υλοποιήθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Χρήση Web 2.0 εργαλείων στην διδακτική πράξη (Blended Learning με τη χρήση εικονικού κόσμου)» από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, και την Εθνική Επιτροπή etwinning. Μοντέλο Επιμόρφωσης Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με το μεικτό μοντέλο … Read more