ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός σεμιναρίων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων το σχολικό έτος 2015-2016

Το κέντρο πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  ( ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 διοργάνωσε με επιτυχία τα παρακάτω σεμινάρια

photo


«Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία»

Υλοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 12/10/2015 μέχρι 1/4/2016 τα παρακάτω εξ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης:

  1. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία Ι»

  2. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙΙ»

  3. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙΙΙ»

  4. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙV»

  5. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία V»

  6. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής Ι»

  7. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής ΙΙ»

  8. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής ΙΙI στα Δημοτικά»

Μοντέλο Επιμόρφωσης

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τα παρακολουθούν εκπαιδευτικοί από 44 νησιά της Ελλάδας. Κάθε κύκλος έχει διάρκεια 120 ωρών (6 μήνες) και ξεκινά από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Στα παραπάνω σεμινάρια συμμετείχαν 970 εκπαιδευτικοί και λειτούργησαν συνολικά 48 τμήματα με τους αντίστοιχους επιμορφωτές.

Για την υλοποίηση τους χρησιμοποιήθηκαν:

 • Για την ασύγχρονη επικοινωνία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle, όπου είναι ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System) και χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαδικτυακών μαθημάτων.

 • Για την σύγχρονη επικοινωνία η opensource πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton, η οποία υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες με χρήση εικόνας και ήχου.

Επιμορφωτικά Αντικείμενα

Διάφορα ελεύθερα εργαλεία ΤΠΕ και Web 2.0 υπηρεσίες όπως πχ. (Blog, WordPress, Google Docs, Weebly, pixlr, η-τάξη, Wordle, Edmodo, Moovly, Φωτόδεντρο, Blendspace, Doodleκ.α.)


«Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου – αξιολόγηση πληροφορίας»

Υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 4 Μαρτίου μέχρι 22 Απριλιου 2016 το επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Το σεμινάριο απευθύνονταν σε μαθητές Ε΄ – Στ΄ τάξης δημοτικών σχολείωνΓια εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία Ι Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙΙ Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙΙΙ Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙV Για εκπαιδευτικούς πληροφορικής

Μοντέλο Επιμόρφωσης

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 10 διδακτικές ώρες συνολικά και εντάχθηκε στην Ευέλικτη Ζώνη ως αυτοτελής Σχολική Δραστηριότητα.

 • 6 εξ αποστάσεως εικονικές συναντήσεις των μαθητικών ομάδων στον Εικονικό Κόσμο (OpenSim) με επιμορφωτή το Σχολικό Σύμβουλο

 • 4 ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο σχολείο από τις μαθητικές ομάδες χωρίς την παρουσία των επιμορφωτών.

Επιμορφωτικά Αντικείμενα

Η πρόταση αφορούσε την διδασκαλία της ενότητας «Ασφάλεια στο διαδίκτυο», η οποία περιλαμβάνει χρήσιμες για τους μαθητές γνώσεις και δεξιότητες για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.


Πιλοτικό Σεμινάριο
«Σεμινάριο επιμόρφωσης υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ»

Υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 26/10/2015 μέχρι 9/12/2015. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, υπευθύνους εργαστηρίων ΣΕΠΕΗΥ.

Μοντέλο Επιμόρφωσης

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με το μεικτό μοντέλο ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης και τη χρήση εικονικών μηχανών (Virtual Machines)

Το μοντέλο της επιμόρφωσης που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε, περιλάμβανε τις παρακάτω μεθόδους:

Σύγχρονες τηλεδιασκέψεις με χρήση της πλατφόρμας BigBlueButton (BBB)

Χρήση Moodle LMS για την ανάρτηση του υλικού και την υποστήριξη των ασύγχρονων δραστηριοτήτων

Virtual Machines για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των επιμορφούμενων και της επίδειξης

Video tutorials για την επίδειξη εργασιών

Επιμορφωτικά Αντικείμενα

Στην πιλοτική εφαρμογή του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν τα παρακάτω εκπαιδευτικά αντικείμενα

 1. Αρχική εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος

 2. Γενική συντήρηση λογισμικού

 3. Αντιγραφή αρχείων από κατεστραμμένη εγκατάσταση λειτουργικού

 


Πιλοτικό Σεμινάριο
«Χρήση Web 2.0 εργαλείων στην διδακτική πράξη
(Blended Learning με τη χρήση εικονικού κόσμου)»

υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 26/10/2015 μέχρι 9/12/2015 το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Χρήση Web 2.0 εργαλείων στην διδακτική πράξη (Blended Learning με τη χρήση εικονικού κόσμου)»

Μοντέλο Επιμόρφωσης

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με το μεικτό μοντέλο ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης με τη βοήθεια εικονικών κόσμων (OpenSim) και της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς.

 • Για την ασύγχρονη επικοινωνία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle.

 • Για το σύγχρονο μέρος του σεμιναρίου μέσω του Εικονικού Κόσμου χρησιμοποιήθηκε η opensource πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας OpenSim, που υποστηρίζει την δημιουργία εικονικών κόσμων. Για το σκοπό της επιμόρφωσης δημιουργήθηκε ένα επιμορφωτικό νησί, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας. Η κάθε αίθουσα διδασκαλίας περιέχει τρία εργαλεία (Web browser, πίνακα παρουσιάσεων και εργαλείο συνεργατικής επεξεργασίας κειμένου βασισμένο στα google docs).

Ο κάθε επιμορφούμενος επιλέγει ένα από τα οκτώ έτοιμα avatars που υπάρχουν όπως επίσης και την ενδυμασία του. Η επικοινωνία γινόταν με μικρόφωνο, ενώ ο κάθε επιμορφούμενος μπορούσε να συμμετάσχει ενεργά σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιώντας εργαλεία που του επέτρεπαν π.χ. να σηκώσει το χέρι του, να επικοινωνήσει με chat, να ψηφίσει, να γράψει κάτι στον κοινόχρηστο πίνακα ή να μετακινηθεί.

Επιμορφωτικά Αντικείμενα

Τα επιμορφωτικά αντικείμενα των σεμιναρίων ήταν η παιδαγωγική αξιοποίηση στη διδασκαλία των εργαλείων

 • Google Maps

 • Εννοιολογικοί χάρτες – MindMeister

 • Διαχείριση σελιδοδεικτών – SymbalooEDU


«Διαφυλικές σχέσεις και ο ιός HPV»

Υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 12/2015 μέχρι και 02/2016 από τον κο Μίλτο Σακελλαρίου, Υπεύθυνο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (ΣΣΝ) σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κ υ κ λ ά δ ω ν

Μοντέλο Επιμόρφωσης

Ασύγχρονα με χρήση της πλατφόρμας Moodle. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε εξ’ αποστάσεως και το παρακολούθησαν 100 επιμορφούμενοι

Επιμορφωτικά Αντικείμενα

Το επιμορφωτικό υλικό του σεμιναρίου παρήχθη μέσα από την συνεργασία του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και του Υπευθύνου κ. Σακελλαρίου Μίλτου, του Νοσοκομείου Σύρου και του κ. Ευκαρπίδη Απόστολου, του Σχολικού Συμβούλου Φυσικών Επιστημών Νομού Κυκλάδων κ. Ρούμελη Νίκου


«Σχολική Βία & Εκφοβισμός (Bullying)»

Υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 12/2015 μέχρι και 02/2016 από τον κο Μίλτο Σακελλαρίου, Υπεύθυνο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (ΣΣΝ) σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων

Μοντέλο Επιμόρφωσης

 • Για την ασύγχρονη επικοινωνία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle

 • Για την σύγχρονη επικοινωνία η opensource πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε εξ’ αποστάσεως και το παρακολούθησαν 350 επιμορφούμενοι

Επιμορφωτικά Αντικείμενα

Το επιμορφωτικό υλικό που διαρθρώνεται σε δέκα ενότητες, και παρήχθη υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, 2 και 3».


«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη γλώσσα προγραμματισμού Python»

Υλοποιήθηκε από τον Δρ. Σ. Παπαδάκη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ19 Αιτ/νίας σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων το χρονικό διάστημα από 12/2015 μέχρι και 02/2016 και το παρακολούθησαν 120 καθηγητές Πληροφορικής από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Επιμορφωτικά Αντικείμενα

Σκοπός του ήταν οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής να έχουν την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία, εξοικείωση και εμβάθυνση σε προγραμματισμό με Python ενώ παράλληλα συζητήθηκαν και θέματα διδακτικής του προγραμματισμού μέσα από προτάσεις διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων στα ΕΠ.Α.Λ.


«Δημιουργία δραστηριοτήτων με την εκπαιδευτική πλατφόρμα LAMS»

Υλοποιήθηκε από τον Δρ. Σ. Παπαδάκη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ19 Αιτ/νίας σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων το χρονικό διάστημα από 2/2016 μέχρι και 4/2016

Το σεμινάριο είχε διάρκεια οκτώ (8) εβδομάδων, τριάντα δύο (32) διδακτικών ωρών και υλοποιήθηκε με το μοντέλο μεικτής μάθησης (blended learning) με συνδυασμό δια ζώσης, ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το σεμινάριο το παρακολούθήσαν 350 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων

http://dide.kyk.sch.gr/

Leave a Comment