ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα πλεονεκτήματα του Ελεύθερου Λογισμικού στην Εκπαίδευση #mathe_ellak

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι οι χώροι όπου διδάσκουμε στις επόμενες γενιές τις αξίες των κοινωνιών μας, αλλά επίσης και τη γνώση που χρειάζονται για να βρουν μια θέση στις κοινωνίες αυτές. Εκεί επίσης μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, πώς να αλληλεπιδρούν με το διαδίκτυο, κτλ….
Τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν τα παιδιά ώστε να γίνουν σωστά μέλη της κοινότητας και τα σχολεία δεν πρέπει να παρέχουν κατάρτιση σε προϊόντα εταιρειών που δεν σέβονται την ελευθερία.

Εκπαιδευτικοί

 • Ισότητα στο σπίτι:Με το Ελεύθερο Λογισμικό, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δίνουν ένα αντίγραφο σε κάθε μαθητή. Έτσι, δεν υποχρεώνονται οι γονείς να λάβουν μία οικονομική απόφαση και τα παιδιά οικογενειών με λιγότερες οικονομικές δυνατότητες, μπορούν και αυτά να μάθουν, κάνοντας χρήση των ίδιων εργαλείων, όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά.
 • Εκμάθηση στη χρήση λογισμικού: Δεν επαρκεί πλέον να γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε μια ορισμένη εφαρμογή γραφείου. Οι νέοι υπάλληλοι πρέπει να διαθέτουν την ικανότητα προσαρμογής σε οποιοδήποτε λογισμικό. Είναι σημαντικό να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν μία ολόκληρη κατηγορία ή είδος λογισμικού (όπως πχ. τα λογιστικά φύλλα ή τους επεξεργαστές κειμένου), και όχι απλώς να χρησιμοποιούν μία συγκεκριμένη εφαρμογή. Η διαθέσιμη ποικιλία προϊόντων Ελεύθερου Λογισμικού διδάσκει ακριβώς αυτό. Για μία πληρέστερη κατανόηση, η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών εννοιών και προσεγγίσεων (π.χ. του LyX/LaTeX έναντι του Open Office) είναι ανεκτίμητης αξίας. Το Ελεύθερο Λογισμικό επιτρέπει στους μαθητές να μαθαίνουν πώς λειτουργεί το λογισμικό και, άρα, πώς μπορούν να το χρησιμοποιούν με τον καλύτερο τρόπο. Μία ικανότητα-κλειδί, που αναζητούν οι εργοδότες.
 • Κανένα πρόβλημα με άδειες χρήσης: Με το Ελεύθερο Λογισμικό, δεν υπάρχουν πια ανησυχίες σχετικά με ημερομηνίες λήξης ή με τα κόστη των αδειών χρήσης. Το Ελεύθερο Λογισμικό παραμένει ελεύθερο από κάθε άποψη. Δεν υπάρχει κίνδυνος να παραπλανηθεί ένα παιδί στη χρήση ενός παράνομου αντιγράφου (βλέπε επίσης: «Ισότητα στο σπίτι»).
 • Ευκολία διαχείρισης: Υπάρχουν διάφορες έτοιμες λύσεις για πολλές περιπτώσεις χρήσης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η συντήρηση των συστημάτων Ελεύθερου Λογισμικού προσφέρει υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης και άρα εξοικονόμησης χρόνου. Τόσο τα θέματα ασφαλείας όσο και οι υπόλοιπες ενημερώσεις μπορούν να εφαρμόζονται στο λεπτό.
  Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι σταθερό, ασφαλές και αξιόπιστο.
 • Χωρίς κόστος για άδειες χρήσης: Το Ελεύθερο Λογισμικό μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα στα σχολεία. Αφού δεν υπάρχουν χρεώσεις αδειών χρήσης, τα λεφτά αυτά μπορούν να διατεθούν για την εκπαίδευση των διδασκόντων ή για τεχνική υποστήριξη, ούτως ώστε να ελαφρυνθούν οι εκπαιδευτικοί.
 • Βελτιστοποιημένη χρήση παλιού εξοπλισμού: Το Ελεύθερο Λογισμικό λειτουργεί με ελάχιστες απαιτήσεις υλικού, σε σχεδόν οποιοδήποτε εξοπλισμό. Άρα, γλυτώνει ξανά χρήματα.

Γονείς

 • Εκμάθηση προγραμματισμού: Μερικά παιδιά θέλουν να μάθουν πώς λειτουργεί το λογισμικό και κάποια από αυτά θα ενδιαφερθούν να γράψουν λογισμικό. Όταν ένα σχολείο χρησιμοποιεί Ελεύθερο Λογισμικό, τότε θα είναι σε θέση να βοηθήσει τους μαθητές που ενδιαφέρονται να μάθουν εις βάθος για το πως λειτουργούν οι υπολογιστές.
  Η δυνατότητα/ελευθερία να μπορούν να «μαστορεύουν» παρέχει κίνητρο στα παιδιά να μαθαίνουν περισσότερα.
 • Διαμοιρασμός: Τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν στα παιδιά να αλληλοβοηθούνται και να μοιράζονται τα πράγματα μεταξύ τους. Με το ιδιοκτησιακό λογισμικό, επιβάλλεται στους εκπαιδευτικούς να μην επιτρέπουν αυτή τη συνήθεια της κοινής χρήσης και να λένε στα παιδιά ότι το να μοιράζεσαι χρήσιμο λογισμικό με άλλους είναι λάθος. Η χρήση Ελεύθερου Λογισμικού επιτρέπει στα σχολεία να ορίσουν ένα καλύτερο παράδειγμα και να διδάσκουν στα παιδιά να μοιράζονται και να συνεργάζονται και, συνεπώς, να ενσωματώνονται σε μία ολόκληρη κοινότητα που μοιράζεται τη γνώση.
 • Εξάρτηση: Αν τα παιδιά μάθουν να κάνουν τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο στο σχολείο, τότε ο ευκολότερος τρόπος για να κάνουν αυτό το πράγμα και αργότερα, κατά την ενήλικη ζωή τους, θα είναι συνεχίζοντας να το κάνουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αν τα σχολεία διδάσκουν στα παιδιά να βασίζονται στο ιδιοκτησιακό λογισμικό, τότε εθίζουν το παιδί σε μία εξάρτηση από κάτι για το οποίο θα πρέπει και να πληρώνει και το οποίο, γενικά, αποθαρρύνει τον διαμοιρασμό και την εκδήλωση καλών προθέσεων στην κοινωνία. Αν, πάντως, ένα σχολείο διδάσκει στα παιδιά να βασίζονται στο Ελεύθερο Λογισμικό, τότε αυτό το λογισμικό δεν θα μπορέσει ποτέ κανείς να το πάρει από το παιδί (ούτε ακόμη και στην μετέπειτα ενήλικη ζωή του παιδιού) και το παιδί μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτό το λογισμικό, βοηθώντας τους άλλους μέσω του διαμοιρασμού του.
  Η χρήση και η διδασκαλία του Ελεύθερου Λογισμικού καθιστά και το σχολείο το ίδιο ανεξάρτητο από οποιαδήποτε εμπορικά συμφέροντα

Εκπαιδευόμενοι

 • Είναι τροποποιήσιμο, επιτρέποντας την εκμάθηση στην τοπική γλώσσα: Οι εφαρμογές Ελεύθερου Λογισμικού μεταφράζονται σχεδόν σε οποιαδήποτε γλώσσα (ακόμη και σε εκείνες τις γλώσσες που δεν θα συνέφερε ποτέ έναν προγραμματιστή ιδιοκτησιακού λογισμικού να μεταφράσει). Συνεπώς, το κάθε παιδί μπορεί να μάθει και να επικεντρωθεί στο αντικείμενο χωρίς να υπάρξει ποτέ οποιοσδήποτε γλωσσικός φραγμός. Το λογισμικό μπορεί ακόμη και να ενσωματώνει τα τοπικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα για το ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό στην εκπαίδευση στο https://mathe.ellak.gr/

Leave a Comment