ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot 2022

Με περισσότερους από 1200 συμμετέχοντες, και 30 παρουσιάσεις  ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το φετινό 6ο συνέδριο «MoodleMoot 2022», το οποίο  πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2022 εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. 

Το φετινό MoodleMoot κατάφερε να αναδείξει πρακτικές χρήσης του Moodle και του BigBlueButton στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, να προωθήσει την ιδέα και τη σημασία της ενίσχυσης των δημόσιων ψηφιακών υποδομών με ανοιχτό λογισμικό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τη σπουδαιότητα της επαναχρησιμοποίησης και βελτίωσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER), καθώς και να κινητοποιήσει προγραμματιστές και ερευνητές προς την κατεύθυνση επέκτασης της λειτουργικότητας του Moodle και του BigBlueButton

Με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω, ομιλητές και συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε έναν γόνιμο διάλογο για τη χρήση του Moodle και του BigBlueButton και να γνωρίσουν καλές πρακτικές χρήσης στην Ελλάδα και διεθνώς. Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρουσίασαν πώς με τη χρήση του Moodle και του BigBlueButton και εργαλείων ανοιχτού κώδικα και ανοιχτού λογισμικού υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επίσης, έγιναν παρουσιάσεις από ερευνητές και εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξαιρετικά έργα και βέλτιστες πρακτικές χρήσης του Moodle και του BigBlueButton και άλλων εργαλείων ανοιχτού λογισμικού, ώστε η ενσωμάτωση των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη να είναι μία πραγματικότητα, η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών, μαθητών και εκπαιδευτικών πόρων, ώστε να επιτυγχάνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα με επιτυχία.  

Το διαδικτυακό συνέδριο χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), Σταμέλος Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  o καθηγητής Δημήτριος Σάμψων  Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς- Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του MoodleMoot GR και Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση ,  εκ μέρους του ΙΕΠ  η Σταυρούλα Παντελοπούλου, Σύμβουλος Α Πληροφορικής του ΙΕΠ  και ο  Μιχάλης.Παρασκευάς, Αντιπρόεδρος ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου μέσα από τα βίντεο, που είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο https://moodlemoot.ellak.gr/live-streaming/. Οι διαφάνειες των παρουσιάσεων είναι διαθέσιμες μέσα από το πρόγραμμα του συνεδρίου

Leave a Comment