ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή εκπαίδευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να μοιραστούν τις τις απόψεις τους σχετικά με το τι πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση και σχετικά με τον τρόπο προώθησης των ψηφιακών δεξιοτήτων από μικρή ηλικία και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Τα 2 ερωτηματολόγια είναι τα παρακάτω:

Η προθεσμία για την υποβολή των απόψεών σας είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2022 στις 23: 59 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CEST).

Μπορείτε να δώσετε επώνυμα σχόλια ή και ανώνυμα. 

Η ανατροφοδότηση που θα παρασχεθεί θα χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση πρότασης της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τους ευνοϊκούς παράγοντες για την επιτυχή ψηφιακή εκπαίδευση και πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Οι προτάσεις αποτελούν μέρος του ευρύτερου έργου της Επιτροπής στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027.

Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα επανεξετάσουν την πρόταση στο Συμβούλιο της ΕΕ και θα οριστικοποιήσουν σύσταση που θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ένωση.

Πηγή άρθρου: https://education.ec.europa.eu/

Leave a Comment