ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Physical computing και Ανοιχτός Κώδικας στην Εκπαίδευση Μηχανικών: Παρασκευή 18/03 15:30-17:30

Η Ἔνωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικὼν (ΕΤΕ), το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ταύρου και ο Οργανισμός Ανοιχτὼν Τεχνολογιὼν (ΕΕΛΛΑK) διοργανώνουν την Παρασκευή 18/03/2022 και ὠρα 15.30-17.30, την Επιμορφωτική Δράση με τίτλο: “Physical computing και Ανοιχτός Κώδικας στην Εκπαίδευση Μηχανικών”

Ο όρος Physical Computing σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους O’Sullivan και Igoe (2004) για τη σύνδεση του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου.

Σκοπός της επιμορφωτικής δράσης είναι η κατανόηση του πλαισίου του physical computing στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των μηχανικών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων μέσω ανοιχτού κώδικα στην Β/θμια και Γ/θμια εκπαίδευση. Στην επιμορφωτική δράση θα αναδεχθεί η δυναμική του ανοικτού κώδικα με την υλοποίηση συστημάτων ανοιχτού υλικού μέσω παρουσίασης ενδεικτικών εφαρμογών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα των μηχανικών.

Θεματολογία επιμορφωτικής δράσης

  • Τι είναι physical Computing
  • Αισθητήρες- ενεργοποιητής
  • Ανοικτός κώδικας και υπολογιστικές πλατφόρμες
  • Μεθοδολογία ανάπτυξης τεχνουργημάτων
  • Makerspaces
  • Συζήτηση

Επιμορφωτές :

  • Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Συντονιστής Επιστημονικής επιτροπής STEAM του EΕΛΛΑΚ , Μέλος της ομάδας SERI του Παν. Θεσσαλίας , ο Διδάσκων στο Παν. Θεσσαλίας, Τµήµα Πληροφορικής µε εφαρμογές στη Βιοϊατρικ
  • Χονδρογιάννης Ελευθέριος , Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕΒΔ, Ηλεκτρονικός-Φυσικός

Την εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω livestreaming εδώ

Leave a Comment