ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 5ου Συνέδριου MoodleMoot 2021

Με περισσότερους από 1200 συμμετέχοντες, 30 παρουσιάσεις και δύο  εργαστήρια και με ομιλητές την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο,  και τις ΗΠΑ, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το φετινό 5ο συνέδριο «MoodleMoot 2021», το οποίο λόγω των συνθηκών πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2021 εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Συνδιοργανωτές ήταν ο  Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (EΕΛΛΑΚ) και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). 

Το φετινό MoodleMoot, αν και διαδικτυακό, κατάφερε να αναδείξει πρακτικές χρήσης του Moodle και του BigBlueButton στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, να προωθήσει την ιδέα και τη σημασία της ενίσχυσης των δημόσιων ψηφιακών υποδομών με ανοιχτό λογισμικό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τη σπουδαιότητα της επαναχρησιμοποίησης και βελτίωσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER), καθώς και να κινητοποιήσει προγραμματιστές και ερευνητές προς την κατεύθυνση επέκτασης της λειτουργικότητας του Moodle και του BigBlueButton

Με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω, ομιλητές και συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε έναν γόνιμο διάλογο για τη χρήση του Moodle και του BigBlueButton και να γνωρίσουν καλές πρακτικές χρήσης στην Ελλάδα και διεθνώς. Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρουσίασαν πώς με τη χρήση του Moodle και του BigBlueButton και εργαλείων ανοιχτού κώδικα και ανοιχτού λογισμικού υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επίσης, έγιναν παρουσιάσεις από ερευνητές και εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξαιρετικά έργα και βέλτιστες πρακτικές χρήσης του Moodle και του BigBlueButton και άλλων εργαλείων ανοιχτού λογισμικού, ώστε η ενσωμάτωση των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη να είναι μία πραγματικότητα, η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών, μαθητών και εκπαιδευτικών πόρων, ώστε να επιτυγχάνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα με επιτυχία.  

Το διαδικτυακό συνέδριο χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), Σταμέλος Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  από το ΕΑΠ ο  Ορφανουδάκης Θεοφάνης Αναπληρωτής Καθηγητής στην Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), εκ μέρους του ΙΕΠ Καθηγητής ο Αναστάσιος Εμβαλωτής Καθηγητής Μεθοδολογίας στην Εκπαιδευτική Έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ και εκ μέρους του ΕΜΠ ο Νικόλαος Παπασπύρου, Καθηγητής Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών στο  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου μέσα από τα βίντεο, που είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο https://moodlemoot.ellak.gr/live-streaming/.

Leave a Comment