ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων για High Performance Computing

Tο Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων για High Performance Computing (EuroCC@Greece), υλοποιείται από 5 φορείς (ΕΔΥΤΕ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/ ΕΠΙΣΕΥ, και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα μοναδικό σημείο επαφής και συντονισμού σχετικά με τις υπηρεσίες υπερυπολογιστικής ισχύος στην Ελλάδα.

Αποστολή του κέντρου θα είναι να συντονίζει όλες τις σχετικές ενέργειες από τους εμπλεκόμενους φορείς στη χώρα, αλλά και να παρέχει υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες, συμβουλές για πρόσβαση σε υπερυπολογιστικούς πόρους, παροχή κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Το Κέντρο απευθύνεται σε Ερευνητές, Επιχειρήσεις και τον Δημόσιο Τομέα που αξιοποιούν ή επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστικούς πόρους υψηλών επιδόσεων για την πραγματοποίηση έρευνας.

Το κέντρο θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού έργου EuroCC (National Competence Centers in the framework of EuroHPC), το οποίο δημιουργεί ένα δίκτυο από Εθνικά Κέντρα Ικανοτήτων High Performance Computing σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, υπό την αιγίδα του EuroHPC Joint Undertaking, στο πλαίσιο του σχεδίου για δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, παγκοσμίου κλάσης petascale και pre-exascale υποδομής supercomputing σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Η επίσημη έναρξη του πανευρωπαϊκού έργου έγινε το Σεπτέμβριο του 2020 και η εκκίνηση της λειτουργίας του τοποθετείται στις αρχές του 2021.

Διαβάστε περισσότερα στο https://eurocc-greece.gr/

Leave a Comment