ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού OpenDelos στο ΑΠΘ

Με στόχο την καταγραφή, τη διαχείριση και τη μετάδοση εκπαιδευτικού υλικού, η Open Delos είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης και διάθεσης πολυμορφικού εκπαιδευτικού περιεχομένου η οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο, και διατίθεται από τον Noέμβριο 2014.

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης και παρακολούθησης ακαδημαϊκού πολυμορφικού περιεχομένου μέσω της πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα Open Delos. Οι δυνατότητες που προσέφερε η υπηρεσία έγιναν ιδιαίτερα χρήσιμες και ελκυστικές ως μία μορφή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ιού COVID 19 με τα ποσοστά των ενεργών συνδεδεμένων χρηστών να πολλαπλασιάζονται σε σχέση με το διάστημα προ πανδημίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε οποιονδήποτε διαθέτει ακαδημαϊκό – ιδρυματικό λογαριασμό ΑΠΘ. Οι άμεσα ωφελούμενοι της υπηρεσίας είναι το διδακτικό – ερευνητικό προσωπικό και οι φοιτητές του Ιδρύματος.

Τι προσφέρει

Το περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση κάποιος μέσω της πλατφόρμας OpenDelos είναι εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει προκύψει είτε από καταγραφή μίας διάλεξης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είτε από καταγραφή εκδηλώσεων του ιδρύματος όπως συνέδρια, ημερίδες σεμινάρια κ.τ.λ.

Η ύλη είναι οργανωμένη ανά σχολή, τμήμα, μάθημα και διδάσκοντα και το υλικό ανανεώνεται και διατίθεται άμεσα από τους υπεύθυνους διδάσκοντες με τη δυνατότητα ανοιχτής, ελεγχόμενης ή κλειστής πρόσβασης.

Λόγω του όγκου των πληροφοριών που διαθέτει η πλατφόρμα, προσφέρεται η δυνατότητα εύρεσης περιεχόμενου μέσω χρήσης της φόρμας αναζήτησης.

Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα:

  • προγραμματισμού βιντεοσκοπήσεων για προγραμματισμένες διαλέξεις με απομακρυσμένη διαχείριση καμερών
  • διαχείρισης και επεξεργασίας του παραγόμενου video
  • τον συγχρονισμό του video με διαφάνειες παρουσιάσεων του ομιλητή
  • την αναπαραγωγή των συγχρονισμένων διαλέξεων με ευέλικτο player

Διασύνδεση με άλλες Πλατφόρμες

Η πλατφόρμα Open Delos παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσής της με third party εφαρμογές όπως OAI PMH, RSS, AΤΟΜ, iTunes και YouTube ενώ ταυτόχρονα μπορεί υποστηρίξει διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες ανοιχτού ακαδημαϊκού περιεχομένου όπως ή πλατφόρμα Οpen eClass του ΑΠΘ και η πλατφόρμα της Εθνικής Πύλης Αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων (opencourses.gr)

Χρήση και Στατιστικά

Η απλή δομή και το εύκολο περιβάλλον χρήστη που παρέχει η πλατφόρμας Open Delos την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική τόσο σε διδάσκοντες, όσο και σε φοιτητές του ιδρύματος.

Οι δυνατότητες που προσέφερε η υπηρεσία έγιναν ιδιαίτερα χρήσιμες και ελκυστικές ως μία μορφή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ιού COVID 19 με τα ποσοστά των ενεργών συνδεδεμένων χρηστών να πολλαπλασιάζονται σε σχέση με το διάστημα προ πανδημίας. Λόγω της απροσδόκητης τεράστιας αύξησης της χρήση της πλατφόρμας και για να καλυφτούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών, το Κ.Η.Δ προχώρησε άμεσα σε αναβαθμίσεις των τεχνολογικών υποδομών και των επιμέρους συστημάτων της. Με αυτό τον τρόπο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε άμεσα στον αυξημένο αριθμό αιτημάτων που κλήθηκε να διαχειριστεί.

Τεχνική Υποστήριξη της Πλατφόρμας

Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας Open Delos παρέχεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κ.Η.Δ) του Α.Π.Θ.

One thought on “Η πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού OpenDelos στο ΑΠΘ

Leave a Reply to Grou Cancel reply