ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα Web Design and Web Development

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), στο πλαίσιο των δράσεων του για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τις ανοιχτές τεχνολογίες αναζητά συνεργάτες για την παραγωγή/προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού, όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται με άδεια CC-BY-SA. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να διαμορφωθεί στην πλατφόρμα moodle (elearn.ellak.gr).

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτών με παραδείγματα/βοηθήματα και ασκήσεις για την παρακολούθηση των μαθημάτων με online παρουσία εκπαιδευτών και μαθητών μέσα από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης.

Το εκπαιδευτικό υλικό αφορά το μάθημα “Web Design and Web Development” και αφορά την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 108 ωρών (36 ενότητες των 3 ωρών) στα αγγλικά για μαθητές άνω των 18 ετών.  Οι συνεργάτες θα πρέπει να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει ήδη στο elearn.ellak.gr (Web Design and Web Development).

Εκτός από την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους θα πρέπει να παραχθεί και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό και βοηθητικό υλικό για τους εκπαιδευτές που θα διδάξουν το μάθημα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν:

1. περιγραφή του περιεχομένου και για τα 36 μαθήματα που προτείνουν (αναφέροντας το υλικό που θα καλύπτει κάθε μάθημα (μαθησιακοί στόχοι και γνώσεις) αλλά και τι θα περιλαμβάνει το υλικό (πχ. κείμενο, εικόνες, βίντεο, ασκήσεις, αξιολόγηση, πηγές, βοηθήματα, κλπ) λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον υλικό και ότι κάθε μάθημα θα είναι 3 διδακτικές ώρες, 

2. χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, 

3. συνολικό κόστος,

4. αναλυτικό βιογραφικό, (να περιληφθεί στο βιογραφικό και η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις προώθησης των ανοιχτών τεχνολογιών)

στο hr@eellak.gr έως τις 28 Απριλίου με θέμα “Προσφορά για Εκπαιδευτικό Υλικό”, οι συνεργάτες της ΕΕΛΛΑΚ θα καλούνται να συμμετέχουν και σε εθελοντικές δράσεις προώθησης των ανοιχτών τεχνολογιών. 

————————————————————————————————————————

Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook Page: https://facebook.com

Twitter Account: https://twitter.comH περιγραφή του code+create στα Αγγλικά.  Όλες οι προσκλήσεις του code+create.

Leave a Comment