ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Thesis Management System: ένα έργο ανοιχτού κώδικα για την διαχείριση διπλωματικών εργασιών

Στα πλαίσια του προγράμματος Google Summer of Code και υπό την εποπτεία της ΕΛΛΑΚ αναπτύχθηκε το Thesis Management System (TMS). Οι δυο κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην υλοποίηση αυτού του συστήματος ήταν:

  1. Η μεγάλη πολυπλοκότητα που υπάρχει για τους καθηγητές , στην παρακολούθηση της προόδου κάθε ανατιθέμενης διπλωματικής τους εργασίας.
  2. Η δυσκολία στην εύρεση των διαθέσιμων διπλωματικών από τους φοιτητές, καθώς έπρεπε να επικοινωνήσουν με κάθε καθηγητή ξεχωριστά.

Συνεπώς, το TMS είναι ένα web-application που στοχεύει να ψηφιοποιήσει ολόκληρο το lifecycle μιας διπλωματικής εργασίας στα πανεπιστήμια, από την ανακοίνωση των θεμάτων από τους καθηγητές, μέχρι την επιλογή κάποιας εργασίας από τους φοιτητές και την ολοκλήρωση της.

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η εφαρμογή και οι επιλογές που προσφέρει σε κάθε χρήστη.

Μέσω του συστήματος σύνδεσης Single sign-on (SSO) , κάθε φοιτητής , καθηγητής ή γραμματέας , μπορεί να διαλέξει το πανεπιστήμιο που ανήκει και να συνδεθεί με τα credentials του.

Επίσης υποστηρίζεται και η συμμετοχή εξωτερικών χρηστών πχ εταιριών ή οργανισμών που θέλουν να προτείνουν διπλωματικές εργασίες σε πανεπιστήμια. Η εγγραφή και η σύνδεση τους γίνεται με το κλασσικό email-password authorization.

Μετά την σύνδεση , ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη , προσφέρεται το αντίστοιχο functionality:

1) Φοιτητής

Κάθε φοιτητής μόλις εισέλθει, μπορεί να δει τις διαθέσιμες διπλωματικές που υπάρχουν και να κάνει apply.

Στην συνέχεια , αφού ο καθηγητής αποδεχτεί το αίτημα, ο φοιτητής πρέπει να επιβεβαιώσει, και έπειτα του ανατίθεται η διπλωματική.

Επίσης μπορεί να ανεβάσει drafts της εργασίας του ώστε να τα λάβει αξιολόγηση από τον καθηγητή. Μόλις ολοκληρώσει την εργασία του , την ανεβάζει στο σύστημα και τοποθετείται στο αποθετήριο των ολοκληρωμένων διπλωματικών εργασιών.

2) Καθηγητής

Ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει διπλωματική εργασία συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα στοιχεία , καθώς και να δει τις ανατιθέμενες σε φοιτητές, διπλωματικές του εργασίες.

Επίσης μπορεί να προσκαλέσει άλλους καθηγητές ως supervisors σε δικές του διπλωματικές, καθώς και να αναλάβει διπλωματικές εργασίες που έχουν προταθεί από εξωτερικούς οργανισμούς ή φοιτητές

  1. Εξωτερικός οργανισμός

Ένας εξωτερικός οργανισμός μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα, και να προτείνει δικά του θέματα στα πανεπιστήμια. Έπειτα μπορεί να δει τους καθηγητές που ενδιαφέρθηκαν για τα θέματα του, και να επιβεβαιώσει την ανάθεση.

  1. Admin

O admin ως διαχειριστής του συστήματος έχει πρόσβαση σε όλο το configuration του συστήματος.

Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής μπορεί να βρεθεί στο github καθώς και οδηγίες εγκατάστασης https://github.com/eellak/gsoc2019-tms/wiki/Installation-Guide. Επίσης υπάρχει διαθέσιμο το api-documentation και αναλυτικότερες πληροφορίες για την εφαρμογή , στο Wiki. Για όσους θέλουν να συνεισφέρουν στο project , μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες εδώ , όπου περιγράφονται και κάποιες πιθανές βελτιώσεις που χρειάζεται το σύστημα.

Δημιουργοί του project:

Leave a Comment