ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

To MoodleMoot 2019 στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2019 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ – Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων παρουσιάσεων & εργαστηρίων

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης,  διοργανώνουν στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2019 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot, και καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε αυτήν την φόρμα  μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Σκοπός του 3ου Πανελλήνιου MoodleMoot

Σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα, καθώς και να παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών του Moodle στην Ελλάδα και διεθνώς.

Θεματικές ενότητες MoodleMootGR

 • Καλές πρακτικές χρήσης Moodle στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Καλές πρακτικές χρήσης Moodle σε εταιρικό περιβάλλον
 • Mobile Learning
 • Learning analytics
 • Gamification στο Moodle
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του Moodle
 • Επεκτάσεις και διασύνδεση με άλλες πλατφόρμεςΚαλές πρακτικές χρήσης Moodle στην Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε:

 • Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
 • Μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής Κοινότητας
 • Ερευνητές της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν το Moodle

Τύποι και κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων

 • Προφορική Παρουσίαση (έκταση πρότασης: μέχρι 350 λέξεις – διάρκεια παρουσίασης 20 λεπτά)

Οι ομιλητές μπορούν να υποβάλουν προτάσεις σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων με ιδιαίτερη έμφαση σε:

 • Αξιόλογες προτάσεις αξιοποίησης του moodle στην εκπαιδευτική πράξη από εκπαιδευτικούς (classroom level interventions)
 • Εκπαιδευτικές καινοτομίες σε ιδρυματικό επίπεδο που στηρίζονται στην αξιοποίηση του moodle, συμπεριλαμβάνοντας και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης σε μεγάλη κλίμακα.
 • Προτάσεις/υλοποιήσεις εργαλείων που αναπτύχθηκαν ως plugins etc και προσφέρονται για χρήση στη κοινότητα του moodle
 • Ερευνητικές εργασίες που στηρίζονται στην αξιοποίηση του moodle και έχουν γίνει στα πλαίσια πανεπιστημιακών προγραμμάτων – μεταπτυχιακές διπλωματικές ή/και διδακτορικές διατριβές)
 • Workshop (έκταση πρότασης: μέχρι 350 λέξεις – διάρκεια 90 λεπτά)

Τα εργαστήρια (workshops) προτείνεται να στοχεύουν σε παιδαγωγικά/εκπαιδευτικά τεκμηριωμένες ανάγκες για ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας στο Moodle, με ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων.

Κατά την κατάθεση της πρότασής τους, οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν επιπλέον τα εξής:

 • Τον αριθμό χρηστών που χρησιμοποιούν το Moodle 
 • Τη διάρκεια ζωής της χρήσης του Moodle
 • Τα αναμενόμενα αποτελέσματα – οφέλη από την χρήση του
 • Τα καινοτόμα στοιχεία της πρότασης 
 • Τα core ή community plugins που χρησιμοποιήθηκαν ή νέα που αναπτύχθηκαν

Με την υποβολή, οι συγγραφείς συμφωνούν ότι αυτοί ή ο εργοδότης τους διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά ότι η παρουσίασή τους πρέπει να έχει ανάλογου τύπου άδεια, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου με ελεύθερη, μη-εμπορική χρήση (για παράδειγμα, με άδεια Creative Commons). Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι οι διοργανωτές θα χρειαστούν πλήρη δικαιώματα διανομής για να διανείμουν ηλεκτρονικά την παρουσίασή σας ως μέρος του MoodleMoot.

Σημαντικές ημερομηνίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων30 Σεπτεμβρίου
Επιβεβαίωση αποδοχής προτάσεων 20 Οκτωβρίου
Καταληκτική ημερομηνία προεγγραφής συμμετεχόντων31 Οκτωβρίου
Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής συμμετεχόντων22 Νοεμβρίου

Υποβολή προτάσεων εδώ

Leave a Comment