ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ξεκινάει αύριο το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ (Ρόδος 12, 13, 14 Απριλίου 2019)

Ξεκινάει αύριο στη στη Ρόδο το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ , «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». Το συνέδριο, στο οποίο συμμετέχει ως συνδιοργανωτής και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), θα διαρκέσει από τις 12 έως και τις 14 Απριλίου, και το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε εδώ

 Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Το 10ο Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Επιμορφωτές/τριες ΤΠΕ

 • Επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες στην διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου.

 • Μέλη πανεπιστημιακών παιδαγωγικών τμημάτων

 • Φοιτητές/τριες (Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής).

 • Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Πιο αναλυτικά, το Συνέδριο απευθύνεται στους/στις Εκπαιδευτικούς όλων των γνωστικών αντικειμένων της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής, στους/στις Επιμορφωτές/τριες των ΤΠΕ, καθώς και στους/στις Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, και στα Στελέχη Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα αναζητεί τη βέλτιστη συμβολή των ΤΠΕ στα ειδικευμένα σχολεία όπως αυτά των Παλιννοστούντων, τα Πολυπολιτισμικά Σχολεία, τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα Ολοήμερα Δημοτικά κ.ά.

Το Συνέδριο αφορά τόσο τη Δημόσια όσο και την Ιδιωτική Εκπαίδευση, που αναζητά τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη βελτίωση της Μαθησιακής και Διδακτικής Διαδικασίας και την καλύτερη οργάνωση της Εκπαιδευτικής κοινότητας (Παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικών και γενικής χρήση υπολογιστικών εφαρμογών, χρήση του διαδικτύου στη διδακτική πράξη, υπηρεσίες του WEB 2.0).

2. Θεματολογία του Συνεδρίου

Εκπαιδευτικό Λογισμικό και υπηρεσίες στήριξης του εκπαιδευτικού έργου

 • Παρουσιάσεις διδασκαλιών με αξιοποίηση των ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολικά εργαστήρια ή/και στις τυπικές αίθουσες διδασκαλίας.

 • Σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων

 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

 • Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών. Τεχνική Υποστήριξη. Υποστήριξη παιδαγωγικού έργου.

 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση.

 • Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού.

 • Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ.

 • Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ.

 • Διαδραστικοί πίνακες.

 • Εκπαιδευτική Ρομποτική.

 • Αξιοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων από τα αποθετήρια υλικού.

 • Εκπαιδευτική Καινοτομία

 • Οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και ενσωμάτωση προσφυγικών πληθυσμών

 • Η χρήση των ΤΠΕ και αυτοματισμών για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 • Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα

 • Μάθηση με κινητές συσκευές (Mobile learning)

Διαδίκτυο

 • Εκπαιδευτική χρήση του Διαδικτύου.

 • Σχεδίαση/υλοποίηση δικτυακών τόπων με περιεχόμενο σχετικό με την εκπαίδευση.

 • Θέματα ασφάλειας για τo σχολικό δίκτυο/διαδίκτυο.

 • Σχεδίαση της δομής και του περιεχομένου «σχολικών ιστοσελίδων».

 • Παρουσιάσεις εργασιών με χρήση Διαδικτύου στα σχολεία.

 • Χρήση του Διαδικτύου στην επιμόρφωση και εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

 • Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου.

 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (Web 2.0).

 • Παρουσίαση εφαρμογών Web 2.0 στα εργαστήρια, με δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.

 • Ιστολόγια (Blogs), Wikis, Κοινότητες Μάθησης, CMS, LMS.

 • Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

 • Δράσεις eTwinning

 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

 • Ανοιχτές τεχνολογίες, ανοιχτά δεδομένα

3. Διοργάνωση:

Συνδιοργανωτές:

 • Οργανισμός Ανοικτών τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

 • eTwinning

 • Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

 • Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων

 • Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσων

 • Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσων

 • 1ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου

 • 2ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου

Περισσότερες πληροφορίες στο http://e-diktyo.eu

Leave a Comment