ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση Συμμετοχής στο έργο Up2University

Letter of Support from the European Commission for the Up2U

Το έργο Up2Univeristy καλεί τα ελληνικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να εγγραφούν στο έργο, με σκοπό τη χρήση της πλατφόρμας ψηφιακών εργαλείων ανοιχτού λογισμικού που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου.

Αν επιθυμείτε το σχολείο σας να συμμετέχει στο έργο Up2University παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα: https://up2u.netmode.ntua.gr/?page_id=195

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις απευθυνθείτε στο up2u-support@netmode.ntua.gr

Γιατί να εγγραφεί ένα σχολείο στο έργο

1. Το σχολείο (διοίκηση, εκπαιδευτικοί, μαθητές) θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle και σε όλα τα εργαλεία ανοιχτού λογισμικού που έχουν ενσωματωθεί στην πλατφόρμα στο πλαίσιο του έργου.
2. Για όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα υλοποιηθεί μάθημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πλατφόρμα up2u, για εκμάθηση και εξοικείωση με τις ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία του έργου.
3. Σε όσους εκπαιδευτικούς ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση θα δοθεί πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης.

Λίγα λόγια για το έργο

Το Up2University (https://up2university.eu/ ) είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το HORIZON 2020. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει το χάσμα μεταξύ των ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για αυτό το λόγο απευθύνεται σε σχολεία και εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο έργο, από την Ελλάδα, συμμετέχει α) το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συγκεκριμένα η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και β) το ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας).

Το έργο βρίσκεται στον τρίτο έτος υλοποίησής του και πλέον αναζητεί σχολεία και εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν και να δοκιμάσουν τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης.

Οι εφαρμογές του Up2U είναι ενσωματωμένες σε ένα Moodle περιβάλλον προσφέροντας στον εκπαιδευτικό και το σχολείο τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει με ασφάλεια για τον ίδιο και τους μαθητές του, υπηρεσίες ψηφιακής εκπαίδευσης.

Οι εφαρμογές του έργου

Η περιγραφή των εφαρμογών που έχουν ενσωματωθεί στο περιβάλλον Moodle του Up2U βρίσκονται https://up2university.eu/up2universe/ και συγκεκριμένα αφορούν εφαρμογές και εργαλεία:

1. Learning analytics
2. Αναζήτησης περιεχομένου
3. Συνεργατικής επεξεργασίας
4. Κοινωνικών Συναναστροφών
5. Αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο
6. Καταγραφών και εκδόσεων
7. Διαμοιρασμού περιεχομένου και τέλος
8. Την πλατφόρμα Moodle που ενσωματώνει όλα τα παραπάνω


Up2U- Εργαστήριο Netmode, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

Leave a Comment