ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

H εφαρμογή ανοικτού κώδικα για τη διαχείριση και την εποπτεία εργαστηρίων υπολογιστών Επόπτης (http://www.epoptes.org) αναβαθμίστηκε!

Ο Επόπτης (http://www.epoptes.org) είναι μία εφαρμογή ανοικτού κώδικα για τη διαχείριση και την εποπτεία εργαστηρίων υπολογιστών που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Linux. Αναπτύχθηκε αρχικά για τα ελληνικά σχολεία με μερική χρηματοδότηση από την Υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ και από τον Οργανισμό ΕΛ/ΛΑΚ, ενώ πλέον έχει μεταφραστεί σε 40+ γλώσσες και χρησιμοποιείται διεθνώς σε χιλιάδες εγκαταστάσεις.

epoptes

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:

 • η απομακρυσμένη διαχείριση που περιλαμβάνει απομακρυσμένο άνοιγμα & κλείσιμο σταθμών, (απο)σύνδεση χρηστών, η προβολή χαρακτηριστικών του υλικού των σταθμών, η αυτόματη ανίχνευση υπολογιστών καθώς και η δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένων ονομάτων στους υπολογιστές, το άνοιγμα της κονσόλας του σταθμού του χρήστη στο σταθμό του καθηγητή,
 • η προβολή και μετάδοση οθονών που περιλαμβάνει τη γενική επισκόπηση των οθονών των μαθητών, τον απομακρυσμένο έλεγχο της οθόνης κάποιου συγκεκριμένου μαθητή και την προβολή της οθόνης του καθηγητή στους μαθητές,
 • η υποστήριξη πολλών τάξεων ώστε να μπορούν για παράδειγμα δύο ή περισσότεροι καθηγητές να κάνουν ταυτόχρονα διδασκαλία σε διαφορετικούς σταθμούς ενός εργαστηρίου ή του σχολείου, (χρήσιμο για ένα σχολείο με δύο εργαστήρια και έναν εξυπηρετητή),
 • ο περιορισμός των μαθητών που περιλαμβάνει κλείδωμα / ξεκλείδωμα των οθονών τους, άνοιγμα κλείσιμο ήχου,
 • η απομακρυσμένη εκτέλεση εντολών σε όλους ή επιλεγμένους υπολογιστές,
 • ο διαμοιρασμός της επιφάνειας εργασίας του καθηγητή εκτός του εργαστηρίου για λόγους τεχνικής υποστήριξης ή απομακρυσμένης διδασκαλίας.

Λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, ο Επόπτης είχε μείνει ασυντήρητος για χρόνια, και βασιζόταν ακόμα στις ξεπερασμένες εκδόσεις 2 της γλώσσας προγραμματισμού Python και της βιβλιοθήκης γραφικών διεπαφών GTK. Για αυτό τον λόγο ένα από τα προτεινόμενα έργα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών για το Google Summer Of Code 2018 ήταν η αναβάθμιση και η συνέχιση της ανάπτυξης του Επόπτη.

Έτσι, ο κύριος στόχος του έργου gsoc2018-epoptes ήταν η επικαιροποίησή του ώστε να δουλεύει σε σύγχρονα περιβάλλοντα Linux, και συγκεκριμένα:

 • Η μεταφορά των πακέτων epoptes και epoptes-client από Python2/GTK2 σε Python3/GTK3. Αυτό χρειάστηκε και την πλειονότητα του διαθέσιμου χρόνου.
 • Η αναβάθμιση του κώδικα ώστε να ακολουθεί τις οδηγίες των PEP8, PEP257, PEP3101, DEP-5, Sphinx και SPDX.
 • Η αναδόμηση του κώδικα όπου κρίθηκε απαραίτητο.
 • Ο έλεγχος και η επίλυση προβλημάτων, ώστε να εκτελείται στις τελευταίες εκδόσεις των διανομών Ubuntu και Debian.
 • Η επικαιροποίηση του πακεταρίσματος (installer) για τα νέα υποσυστήματα, systemd κλπ.
 • Το ανέβασμα της τελικής έκδοσης στο αποθετήριο (PPA) του Επόπτη, και στη συνέχεια στο Debian testing και στο Ubuntu.

Όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν και η νέα έκδοση έγινε αποδεκτή upstream και είναι διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. Το σχετικό pull request, μαζί με όλο τον κώδικα και την αναλυτική περιγραφή των commits είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://github.com/Epoptes/epoptes/pull/63.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), σκοπεύει να συμμετέχει στο πρόγραμμα GSoC και το 2019 ως mentor organization, και θα στηρίξει ακόμα περισσότερα έργα ανοιχτού κώδικα. Ακόμα σε συνεργασία με τα τμήματα Πληροφορικής των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων θα διαμορφώσει και νέες προτάσεις έργων ανοιχτού κώδικα για το επόμενο GSOC για  φοιτητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με την ανάπτυξη ανοιχτού κώδικα.

One thought on “H εφαρμογή ανοικτού κώδικα για τη διαχείριση και την εποπτεία εργαστηρίων υπολογιστών Επόπτης (http://www.epoptes.org) αναβαθμίστηκε!

Leave a Comment