ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παγκόσμια αύξηση της διδασκαλίας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η παγκόσμια τάση για την εισαγωγή της διδασκαλίας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνεχίζει να αυξάνεται. Πριν από ένα μήνα ο Καναδάς και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν εθνικά σχέδια για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σε μόλις δύο εβδομάδες, η Νέα Ζηλανδία και η Ρουμανία ανακοίνωσαν  τις  δικές τους εθνικές προσπάθειες.

Η Νέα Ζηλανδία πρότεινε να είναι υποχρεωτική η διδασκαλία της υπολογιστικής σκέψης και του προγραμματισμού κώδικα στο δημοτικό σχολείο. Η Ρουμανία  ανακοίνωσε μια παρόμοια απαίτηση για όλους τους μαθητές στο δημοτικό σχολείο, συμπεριλαμβάνοντας του Code.org στο πρόγραμμα σπουδών. Εν τω μεταξύ,  η Μαλαισία ενσωμάτωσε επίσης την πληροφορική ως υποχρεωτικό μάθημα στους μαθητές δημοτικού και ως μάθημα επιλογής σε κάθε γυμνάσιο.

Στις ΗΠΑ, το Wisconsin απλώς έγινε η δέκατη πολιτεία των ΗΠΑ,  που υιοθέτησε επίσημα τα academic computer science standards για την βαθμίδα εκπαίδευσης Κ-12.

Αναφορικά με τα πρότυπα, η CS Teachers Association ,  δημοσίευσε τα αναθεωρημένα της πρότυπα για την εκπαίδευση στην πληροφορική, ευθυγραμμιζόμενη με το K-12 CS Framework των ΗΠΑ. Χάρη στην ευρεία υποστήριξη του K-12 CS Framework, από εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, εταιρείες και κυβερνήσεις, αυτά τα νέα πρότυπα θα διευκολύνουν τις πολιτείες και ακόμη και τις χώρες να υιοθετήσουν ένα ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών την πληροφορική.

Με εβδομαδιαίες ανακοινώσεις  από χώρες σε όλο τον κόσμο, είναι φανερή η αυξανόμενη σημασία που δίνουν οι περισσότερες χώρες στον κόσμο στην χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, και την βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας.

Πηγή άρθρου: https://medium.com/

Διαβάστε ακόμα: Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση: Το μέλλον είναι τώρα

2 thoughts on “Παγκόσμια αύξηση της διδασκαλίας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

  1. Για την ακρίβεια των εγγραφόμενων, η Ιρλανδία, έχει εκπονήσει στρατηγικό σχέδιο για τα σχολεία από το 2015 (βλ. https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Digital-Strategy-for-Schools-2015-2020.pdf).
    Τον προηγούμενο μήνα, απλά ολοκλήρωσε ένα action plan για το 2017 για την υλοποίηση των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού.

  2. Επίσης ο Καναδάς δεν ανακοίνωσε Εθνικό σχέδιο για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, αλλά μια σχετική δράση για την διάθεση μαθημάτων προγραμματισμού σε νέους (από νηπιαγωγείο μέχρι και Γυμνάσιο θα λέγαμε – K12).
    Ενδιαφέρον έχει ο τρόπος υλοποίησης, που απευθύνεται όχι στα σχολεία, αλλά σε ΜΚΟ που έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση (βλ. https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/programs/science-technology-partnerships/cancode/funding-cancode.html).

Leave a Comment